Nedávno @breskmic vyjádřil politování, že promarnila šanci na vystoupení z šedi a stínu nezvolením za místopředsedu. Na druhou stranu tím měli delegáti dost rozumu, aby neposlali svoji stranu do kanálu V. cenové skupiny, jak naznačuje politolog .

parlamentnilisty.cz/arena/poli

z začíná být agresivní, ale zřejmě nepostřehl, že z paragrafů o aukci jsou odkazy na paragrafy Hlavy II, Zákona 127/2005, kde je skutečně uvedeno "ministerstvo+úřad". Jestli nepřestane s těmi svými manipulacemi, měl by od svého zaměstnavatele dostat jak sám trapně vykřikuje.

lupa.cz/clanky/predseda-rady-c

Povedená klauniáda. Lidé z , kteří se točí kolem paskvilu budou posuzovat vládní IT zakázky. Další ukázka typu: mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky 🤫

novinky.cz/domaci/clanek/kauza

z bojuje za svého bývalého člověka v , ale pravdu samozřejmě neví a jen účelově spekuluje. Každopádně je pozitivní, že se tajné služby (nejspíše ) probudily a evidentně začaly chránit ekonomické zájmy státu. Jen aby zas neusnuly...

lupa.cz/clanky/z-aukce-5g-kmit

Už se mlha zvedla. Takže zázrak byl implementován na technologiích (znalci vědí co z toho plyne), a používá se , které nabízí subscription licence. Krásná ukázka toho jak se může dobrá myšlenka uchopit, komerčně vytěžit, ale přitom opět uzamknout 🤫... Aneb nechci slevu zadarmo, jak by řekl klasik.

fairznamka.cz/

z se chystá odvolat z . Konečně dobrý nápad, kterého by se měl držet. Jen aby to nezazdil tím, že vybere ještě horšího náhradníka. 🧐

lupa.cz/aktuality/aukci-5g-kmi

Jestli to nebude bastl a nebude to ani porušovat licence (pochybuji že se v tom kalupu zcela vyhli ctrl-c ctrl-v), tak pak spousta softwarehousů neumí psát software. Jinak by museli zvládat podobné projekty za víkend jako tihle "experti".

parlamentnilisty.cz/arena/moni

už zase šíří nepřesné (někdo by rovnou řekl lživé) zprávy, protože dodnes evidentně nepochopili rozdíl mezi otevřeným, volným, resp. svobodným software.

lupa.cz/aktuality/fsf-bych-cht

NSA and University of Illinois: Partnering to Secure Networks and Cyber Systems nsa.gov/News-Features/News-Sto The University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois) is one of the first universities to partner with NSA on researching the science of security and has been working on cybersecurity problems with NSA for more than 19 years.

Budou nějak postiženi i experti, kteří to zajisté připravovali a dávali k tomu odborná stanoviska? Kolem se jich taky pohybují mračna a bídný výsledek je vidět čím dál víc. Nejspíš se tedy nezmění nic, jako vždycky.

lupa.cz/aktuality/jak-zmenit-z

Samozřejmě, že nebude kazit end2end - zájmové osoby by přešly jinam a tak by přestaly být účinné i jakékoliv jiné dírky na daném HW a SW. Teď je jen otázka, jestli na to přišel někdo rozumný u nebo se někdo takový objevil přímo u . Při druhé variantě upřímnou gratulaci , že dokázala získat mezi svůj personál někoho, kdo myslí strategicky a s výhledem.

arstechnica.com/tech-policy/20

Tak a máme tady další , tentokrát na . Až to dorazí v době voleb k nám, zajisté z toho bude zákeřný útok ruských hackerů a každý jeden zalogovaný SYN/SYN+ACK packet bude napočítán jako jeden kyberútok. Zaplaťbůh, že máme v tomto směru předvídatelný mainstream, a ... 🤣

arstechnica.com/information-te

z chce asi navrhnout, aby tu jejich zbytečnou dozorčí radu prostě zrušili a nahradili odborníky, kteří se nenechají balamutit.

novinky.cz/domaci/clanek/stanj

Tihle alias IT teoretici...až zjistí, že se filosofie software mezi OSS a komerčními verzemi značně liší, tak jakou tu "kompetenci" budou asi chtít ve školách učit? Co pak budou děti dělat až jim jejich software nebude podporovat věci, které "by měl podle kompetence" umět? Napíšou Pirátům důrazný dopis? 😜

lupa.cz/clanky/stepan-strebl-p

z to přehnal, vytáhl v diskuzi argument o (pro jiné čtenáře skryté) IP adrese, to se ve slušné společnosti nedělá. Asi ho spolubesedník trefil svojí poznámkou pěkně na solar a maska serióznosti páně Slížka zcela odpadla. Nu což, lidi nepředěláte, jen se vám vybarví, jak by řekl klasik.

lupa.cz/clanky/aukce-5g-kmitoc

Tak se nám sešla skupinka "expertů" a najednou říkají to samé co já říkal už nejméně 15 let, kdy oni byli slepí a hluší a brali své platy... Vyvození osobní zodpovědnosti od lidí, kteří za to můžou, toho se evidentně nedočkáme 🧐

lupa.cz/aktuality/ceske-nemocn

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!