V americe se dodnes nemůžou definitivně shodnout kolem a celkové zátěže a vlivu mobilní komunikace na lidské tkáně, a přitom stačilo změřit jen klidovou zátěž u základnové stanice a je jasno...aspoň pro pár nadšenců 😜

lupa.cz/aktuality/jak-zari-5g-

Vojáci se vždy připravují na války, které se již odehrály. Tenhle štít v dnešní době nepomůže v obraně více než levný štít před státními a magistrátními sítěmi (a ten už mnohde je). Zbytečně velká investice vyžadující drahou údržbu, efekt pro obranu nulový, naopak pro šmírování vlastní populace značný. Útočníci přejdou na dynamičtější alokaci CaC v neamerické sféře vlivu a slavným špijónům jsou jejich metadata k ničemu.

novinky.cz/domaci/clanek/po-ha

Na odznaku Audi-Vide-Tace a ještě kauzu dál rozmazávají. Co je to za službu, které uteče živá kauza? Kouzelná je i věta: "Urychleně byly prověřeny informace v něm obsažené a naprostá většina z nich byla ověřitelná, pravdivá a přesná.". To nejspíš ověřovali svými analytickými mozky, že? Snad jim tedy konečně do příruček pro špijóny-začátečníky napíšou, že k nepravdivým informacím se zásadně přibaluje řádná porce pravdy.

bis.cz/aktuality/pripad-ohroze

Mít v hlídaném okruhu zařízení, jejichž účel musí zkoumat znalci, je skutečně zvláštní. Tam muselo dojít k selhání celého komplexu opatření.

e.dennikn.sk/1924526/u-spravcu

"Ověřovači faktů" - jak krásný eufemismus pro moderní obdobu censorů 😀 Co takhle spíš něco udělat se školstvím, aby lidé uměli používat vlastní mozek?

novinky.cz/internet-a-pc/clane

Americký velvyslanec varoval, nikoliv vyhrožoval, česká vláda je zásadová, a výše daní není určená z kávové sedliny, ale s ohledem na ekonomické posouzení dopadů. Prostě sofistikovaně spravované, silné a zásadové . Co kdyby Velký bratr ještě varoval naši vládu, že občanům ČR bere příliš mnoho na daních - to by nešlo?

lupa.cz/aktuality/koalice-se-n

: V sázce není nic menšího než svobodná Česká televize. Tak sláva, máme Mesiáše. S jeho mnoha názory nesouhlasím, ale ať si tam sedí po dobu mandátu a vyjadřuje své názory, pokud totéž bude dopřáno i druhým.

lupa.cz/clanky/zdenek-sarapatk

pracuje v obvyklém režimu telegrafní kanceláře, ale vlastní zhodnocení změny podmínek neumí sepsat. Jak smutné od časopisu, který za schopnějších autorů míval i vlastní odborný názor.

lupa.cz/clanky/ctu-znovu-meni-

Nejlepší konkurence je ta, kterou si člověk sám založí. Nejlepší nepřítel je ten, kterého si člověk sám financuje. Nejlepší manipulátor je ten, který je loutkovodičem financován jako nezisková nestranná autorita. A pak zkuste rozeznat dobrý úmysl od pokoutného, když vám informace vhodně profiltrují...

lupa.cz/clanky/neziskovky-se-s

Ano, laik se diví, znalec se možná ptá co dělal analytik , co operativec, jak to verifikovali, a proč takový nesmysl nedokázala detekovat dřív, než to nějaký klaun pustil novinářům. Pozitivní na tom všem je, že ověřování zdrojů není u na horší úrovni jak u českých novinářů 🤭

Pavel Hasenkopf - Story, že totálně neschopná BIS si snaží... | Facebook
m.facebook.com/pavel.hasenkopf

Krásná dírka se vyklubala pro . Schválně jak dlouho budou ještě některé české banky tvrdit, že je jejich bankovní apka "bezpečná"?

xda-developers.com/strandhogg-

Exim Mail Transfer Agent Actively Exploited by Russian GRU Cyber Actors nsa.gov/News-Features/News-Sto Russian military cyber actors, publicly known as Sandworm Team, have been exploiting a vulnerability in Exim mail transfer agent (MTA) software since at least last August.

Klauniáda českých kyberbezpečáků pokračuje, tentokrát na Hradě. Kdy už konečně začnou tzv. "padat hlavy"?

idnes.cz/zpravy/domaci/prazsky

theatlantic.com/politics/archi Američané sami svobodně vyjadřují své názory...a může za to...chvilka napětí... a podle kandidáta i . Jen jestli nebude problém spíše v tom, že lidé neumí používat rozum a navykli si, že za ně myslí druzí, přinejhorším nedouci v masmédiích. 🧐

Objektivní pozorovatele by měl opravdu zajímat kompletní obsah složky pana z lupa.cz/aktuality/poslanci-zad jenže bude tajná, takže je to zbytečná snaha. Místo toho by měl urputný PR obhájce pana , novinář z , nezamlčovat jemu se nehodící věty z telco zákona, například "Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.", což už předvedl lupa.cz/clanky/odvolani-sefa-r Kauza nebude tak lehce čitelná jak si mnozí představují.

"Experti" jsou jak na povel vyplašení z a její důvěryhodnosti. Ovšem co , které za poslední dekády napíchli jak nepřátele, tak vlastní spojence, přes kontrolovala nejtajnější kanály (infosecurity-magazine.com/news), a to ani nepočítám díry v , ad...ovšem to neotřáslo v "expertech" vůbec ničím. Zajisté do té doby, než těmhle "expertům" "někdo" dovolí, aby měli vlastní názor. Pak se znovu ukonferencují do bezvědomí.

lupa.cz/aktuality/praha-bude-p

Nedávno @breskmic vyjádřil politování, že promarnila šanci na vystoupení z šedi a stínu nezvolením za místopředsedu. Na druhou stranu tím měli delegáti dost rozumu, aby neposlali svoji stranu do kanálu V. cenové skupiny, jak naznačuje politolog .

parlamentnilisty.cz/arena/poli

z začíná být agresivní, ale zřejmě nepostřehl, že z paragrafů o aukci jsou odkazy na paragrafy Hlavy II, Zákona 127/2005, kde je skutečně uvedeno "ministerstvo+úřad". Jestli nepřestane s těmi svými manipulacemi, měl by od svého zaměstnavatele dostat jak sám trapně vykřikuje.

lupa.cz/clanky/predseda-rady-c

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!