RT @JanyskaPetr@twitter.com

A.Babiš nejspíš podzimní volby prohraje. Jaká jsou rizika vlády koalice koalic, která přijde? Liberálně-sociální volič má naději jen v Pirátech se STANem,i když to bude velká neznámá. Pravice by znamenala návrat poměrů jež zrodily Babiše. Nabízím komentář.
denikreferendum.cz/clanek/3254

🐦🔗: twitter.com/JanyskaPetr/status

@mikulas_peksa v článku je toho až moc, co budou muset Piráti zvládnout.. navíc tam chybí, že budou muset zvedat daně a zdravotní pojištění.. pokud má být nadále očkována a testována celá populace zdarma, bude to nevyhnutelné.. už teď stát nehospodaří dobře a jen díky tomu, že si půjčuje a dotuje lidi, tak se ještě naplno neprojevila ekonomická krize.. ta teprve přijde a za té situace bude hospodaření ještě horší..
zvedání daní samozřejmě bude muset udělat kdokoli, kdo přijde po Babišovi.. budou to opatření u většiny lidí nepopulární.. obávám se proto, že může dojít k falešné naději, že Piráti všechno ihned zlepší a vyřeší - jenže za rok se ukáže, že tomu tak není, že akorát zvedli poplatky.. lidi nepochopí, že to nejde jinak a budou volat po změně s pocitem, že byli zrazeni.. to bude perfektní živná půda pro nejrůznější populisty.. mám pocit, že třeba Klaus ml. se na to už těší; že se jen dočasně stáhl z politiky, sypaje si popel na hlavu (což byl super marketingový tah do budoucna).. jistě vidí, že teď není ideální příležitost, cpát se do vlády..
takže doufám, že to Piráti dají.. v tom článku je taky dobře zmíněno, že moc jiných možností v ČR nemáme..

@mig Jen bych si dovolil poznámku, že očkování a testování zdarma je zrovna ta nejlepší investice a drobné ve srovnání s tím jak krvácí veřejné i soukromé rozpočty právě proto, že se pořád málo testuje (i trasuje) a očkuje. :)
@mikulas_peksa

@ondra @mig @mikulas_peksa A dodávám, že je potřeba testovat hlavně rozumně a kvalitně, ideálně automatizovat a masivně testovat PCR (tím se cena ještě sníží) a když antigeny tak častěji než jednou za 5 dní se sťerem od vyškolené osoby/ne samoodběry. :)

Follow

@Eva @ondra @mig @mikulas_peksa Viry mutují, očkování má vždy fázové zpoždění stejně jako projev nemoci, a testy vykazují falešnou pozitivitu i negativitu. S využitím centrální limitní věty, znalostí počtu obyvatel ČR a planety a provázaností světa dojdete k nepříjemnému závěru, že my tuhle bitvu sami nevyhrajeme a (diplomatickou mluvou) málo schopné vedení EU to nevyhraje taky, pokud se vir dobrovolně "nevzdá" - a na tuhle jednoznačně vítěznou strategii bych si klidně vsadil 🤣

@g @ondra @mig @mikulas_peksa Ano, ale vzdát to není cesta. Jakmile se epidemie zhorší změní se veřejné mínění, vzroste tlak na to "něco dělat". Viz. boundedlyrational.substack.com
Jakmile to domyslíme do důsledků zjistíme, že cesta je jediná. Držet nákazu na co nejnižších hodnotách právě pomocí co nejspolehlivějšího testování i bezpříznakových atd. Je to nejlevnější a současně i nejetičtější přístup, navíc limituje mutace a dává prostor na vývoj efektivních vakcín a léků. Vidíme země, kde to jde.

@g @ondra @mig @mikulas_peksa
Ještě bych doplnila, ačkoli je to u koronaviru složitější, z historie vidíme že eradikovat virus, šířící se především mezi lidmi, lze. Viz vymýcení neštovic, dětské obrny v Evropě, a téměř i spalniček.

@Eva @ondra @mig @mikulas_peksa Jenže teď je na planetě ~8mld lidí, jedna očkovací vlna ani zdaleka nepokryje signifikantní část populace a tak si vir úspěšně mutuje v nepokrytých ložiscích. Vakcína nefunguje univerzálně na všechny mutace, takže z toho budou velmi pravděpodobně jen opakovaná očkovací kola a další lokálně hašená ohniska...dokud to vir sám nezabalí anebo se lidstvo samo "nezocelí". Prostá pragmatická úvaha, aniž bych nadržoval lidstvu nebo viru.

@g @ondra @mig @mikulas_peksa A přesně proto je potřeba nezapomínat na to testování a konečně vybudovat nějaký dlouhodobě udržitelný systém, bude totiž potřeba ještě dlouho a je to jediná věc, která pomůže situaci kontrolovat do doby než se "virus unaví" nebo "lidstvo zocelí" (tak či onak ale ideálně vakcinou) :)
Nemůžeme si dovolit mít několik let přeplněné nemocnice a ekonomicky krvácet jako teď. Očkování pomůže, ale vzhledem k "pomalosti" a mutacím nelze spoléhat jen na něj.

@Eva @ondra @mig @mikulas_peksa Testování zastaví tuhle pandemii asi tak dobře jako limnigraf povodeň 😉 Chápu, že to berete jako podpůrnou složkou pro nastavení opatření. Ovšem i to je k ničemu bez disciplíny občanů a důslednosti represivních složek, což ani jedno není silnou stránkou současné západní civilizace...nejvyšší šanci tedy dávám sovětskému přístupu, že krizi překonáme "zocelením člověka" jak naznačujete 😀 ...akorát, že to bude ekonomicky dost drahé zocelení.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!