Návštěvníci naší konferenci (online, 6. a 7. 11.) by si rádi poslechli něco o Mastodonu. Dokázal by nám s tím @ondra, @mig nebo @fuxoft pomoci a přihlásit přednášku na openalt.cz/?

@openalt @ondra @mig Já bych se toho klidně ujal, pokud bude stačit mluvit a odpovídat na dotazy (bez přípravy nějakých slajdů / screenshotů). Jak to funguje technicky? Dávám přednost živým reakcím posluchačů.

@fuxoft @openalt @ondra posluchače myslím si bude zajímat protokol, jak interně funguje federace, nebo jak je to připraveno na případný příliv milionů uživatelů či jak jištěno proti zaspamování roboty a fake obsahem.. jenže v těhle otázkách jsem naprosto BFU.. mám k tomu říct leda tolik, že vlevo je textové pole a tam se píše - text :-)

@mig @fuxoft @openalt @ondra Přitom je to tak jednoduché hacknout servery Mastodonu skrze video přílohu nějakého Tootu, pokud koupíte hack na ffmpeg, nebo udělat DDoS (na to nepotřebujete nic extra, jen vlastní node a účet na cílovém node nebo relay do něj) 🧐

@g @mig @fuxoft @openalt @ondra A tady se projeví výhody decentralizace, protože uděláte ddos na jeden node a ne na celý fedi.

Follow

@Mac_CZ @mig @fuxoft @openalt @ondra možná se projeví až se zruší relay uzly a touha aminů mít na svém node cvrkot 😏 jinak je to skoro jak nehlídané BGP. Zajímalo by mě, jestli je odolný aspoň ten node českých pirátů🤔

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!