Zastupitelé schválili na příští rok 140 milionů na zajištění akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a lékařské pohotovostní služby kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Královéhradecký kraj poskytne v roce 2020 svým nemocnicím na zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby 140 milionů korun. Dalších 6,5 milionu poputuje jako vyrovnávací...

Pro kraj je důležitá péče o rodiny a seniory. Pokračuje v Koncepci rodinné politiky kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na pondělním zasedání Koncepci rodinné politiky na následující čtyři roky. Cílem je zajistit nepřetržitou podporu rodiny včetně seniorů na regionální úrovni.

Vyšlo prosincové číslo U nás v kraji kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- -312542/ Magazín U nás v kraji vychází každý měsíc v roce kromě srpna a je distribuován do každé domácnosti v Královéhradeckém kraji. Čtenáři v něm naleznou to nejzajímavější, co se v kraji za uplynulý měsíc odehrálo

Hejtman Štěpán se sešel s generálním ředitelem České pošty Knapem kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Udržení sítě poštovních poboček v Královéhradeckém kraji a jejich začlenění do spádových oblastí, prodloužení pracovní doby některých poboček, spolupráce obcí v rámci projektu Pošta Partner a s tím související převod pošt na tento model, byly hlavními body jednání hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána s...

Hejtman Štěpán seznámil ministra zemědělství, jak kraj pomáhá v boji se suchem a kůrovcem kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes zavítal do Královéhradeckého kraje. Hejtman Jiří Štěpán ho seznámil s konkrétními kroky kraje v boji proti suchu a kůrovcové kalamitě.

Kraj podporuje zájem o přírodovědné a polytechnické vzdělávání kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Královéhradecký kraj zmodernizoval a vybavil prostory Krkonošského gymnázia a střední odborné školy ve Vrchlabí. Investice ve výši tři miliony korun zajistila moderní podmínky pro výuku polytechnického a přírodovědného kurzu v rámci zájmového a neformálního vzdělávání.

Zateplení jičínské školy stálo téměř 19 milionů korun kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Královéhradecký kraj dokončil rozsáhlou rekonstrukci hlavní budovy jičínské průmyslovky v ulici Pod Koželuhy. Kompletní zateplení budovy školy a tělocvičny stálo téměř 18,8 milionu korun.

Náměstek Červíček: Změnami jízdních řádů vycházíme vstříc požadavkům starostů a cestujících kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- V neděli 15. 12. 2019 začnou platit nové jízdní řády vlaků i autobusů. Cestující se mohou těšit na nové přímé spoje a lepší návaznosti i na rozšíření přeshraničního spojení do Polska.

První náměstek Martin Červíček informuje o změnách jízdních řádů kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- V neděli 15. 12. 2019 začnou platit nové jízdní řády vlaků i autobusů. Cestující se mohou těšit na nové přímé spoje a lepší návaznosti i na rozšíření přeshraničního spojení do Polska.

Úspěšný program na podporu venkovských prodejen pokračuje. Kraj v dalším kole rozdělí téměř 3 miliony korun kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Královéhradecký kraj zahájil třetí kolo dotačního programu na podporu provozu venkovských prodejen. Hodlá v něm rozdělit 2,8 milionu korun. Podmínky zůstávají stejné. Žádosti mohou podávat obce a města v elektronické podobě od 2. prosince 2019 do 9. ledna 2020.

Náchodská nemocnice zahájila provoz nově zrekonstruované chirurgické JIP kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Po dvouměsíční rekonstrukci má Oblastní nemocnice Náchod na svém chirurgickém oddělení nové pracoviště oborové jednotky intenzivní péče. Propojením standartního a pooperačního pokoje vznikla větší místnost s kapacitou čtyř lůžek. Navýšením o dvě lůžka disponuje náchodská chirurgie aktuálně celkem šesti...

Hradecká hvězdárna nyní patří celá kraji, ten plánuje její rekonstrukci kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Krajský radní Václav Řehoř ve čtvrtek převzal z rukou náměstkyně primátora Věry Pourové klíče od hradecké hvězdárny. Tímto symbolickým gestem obě strany zpečetily bezúplatný převod části pozemků a budov do vlastnictví kraje. Celý areál nyní kompletně vlastní Královéhradecký kraj.

Nadační fond broumovské nemocnice letos věnoval 1,2 milionu korun na nákup nového vybavení kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Nadační fond Hospital Broumov, založený městem Broumov, obměňuje postupně vybavení broumovské nemocnice. Letos ji nadační fond pomohl s vybavením za více jak 1,2 milionu korun. Nadačnímu fondu se letos podařilo prozatím vybrat kolem 850 tisíc korun.

Projektanti začali pracovat na obchvatu Častolovic. Stavět by se mohl začít za dva roky kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu s projekční kanceláří M - PROJEKCE s.r.o. z Hradce Králové, která vytvoří projektovou dokumentaci východního obchvatu Častolovic. Dokumentace by měla být kompletně hotová ve druhé polovině roku 2021. Zahájení stavby komunikace II/318 kraj očekává v roce 2022.

Projektanti začali pracovat na obchvatu Častolovic. Stavět by se mohl začít za dva roky kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu se zhotoviteli projektové dokumentace východního obchvatu Častolovic. Dokumentace by měla být kompletně hotová ve druhé polovině roku 2021. Zahájení stavby komunikace II/318 kraj očekává v roce 2022.

V Královéhradeckém kraji se chystají desítky adventních akcí a trhů kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- V Královéhradeckém kraji začaly trhy a další akce odkazující na advent a Vánoce. V regionu jich budou desítky. K nejnavštěvovanějším patří Muzejní adventní trh v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic nebo Vánoční trhy v Kuksu na Trutnovsku. Ty se ale v barokním kukském areálu...

Cyklopecky Východních Čech spojily Pardubický a Královéhradecký kraj, výherci si odnesli hodnotné ceny kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Oblíbená cestovatelská soutěž Cyklopecky Východních Čech se letos poprvé uskutečnila v Pardubickém a Královéhradeckém kraji zároveň. Vandrovní knížku do slosování poslalo 1213 turistů, výherci si v pondělí převzali ceny, kterými bylo například krosové kolo Merida či víkendový...

Ve Vrchlabí vznikne nové strojírenské centrum i pro lanovkáře kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Královéhradecký kraj podpoří rozvoj odborného vzdělávání ve vrchlabském regionu vybudováním nového strojírenského centra. Pracoviště novopacké Střední školy strojírenské a elektrotechnické získá ve Vrchlabí novou přístavbu a stávající budovy školy projdou celkovou modernizací. Předpokládané investice jsou ve výši 41...

Připravujete projekty v rámci česko-polské spolupráce? Euroregion Glacensis přijímá žádosti o dotace kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Od začátku listopadu přijímá Euroregion Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko žádosti o dotace na mikroprojekty, které se věnují setkáváním institucí a komunit z obou států, pořádáním odborných konferencí či volnočasových, kulturních a sportovních akcí....

Kostelecká zemědělka uspoří za provoz kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj- Provoz Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí je podstatně úspornější díky celkovému zateplení hlavní budovy a pořízení nuceného větrání s rekuperací. Projekt za více než 15 milionů korun pokryla z jedné třetiny dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)....

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!