Auta záchranářů získají nové radiostanice kr-jihomoravsky.cz//Default.as Nových 19 radiostanic za téměř 1,2 milionu korun (včetně DPH) do svých vozů pořídí krajem zřizovaná Zdravotnická záchranná služba JMK (ZZS JMK...

Kraj podpoří účast svých reprezentantů na X. letní olympiádě dětí a mládeže kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj vyšle svoje reprezentanty na X. letní olympiádu dětí a mládeže ČR 2021, která se uskuteční od 27. června do 2. července 2021 v Olomouckém kraji...

Pořadatelé vzpomínkových akcí připomínajících události roku 1805 si mohou krajské dotace ponechat na financování příštího ročníku kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravští radní na svém dnešním (26. 11. 2020) zasedání odsouhlasili změnu účelu dotace a prodloužení termínu realizace organizátorům pořádajícím bitvu tří císařů u Slavkova a další vzpomínkové akce...

COVID BUS v Rosicích kr-jihomoravsky.cz//Default.as Pro COVID BUS FN Brno je připraveno místo pro termín 30. listopadu až 4. prosince v Rosicích...

V Kyjově a Strážnici otestovali dvě stovky učitelů na koronavirus kr-jihomoravsky.cz//Default.as Před návratem žáků prvního stupně a 9. tříd základních škol a středoškolských maturantů nechal v úterý 24. listopadu Jihomoravský kraj otestovat na koronavirus učitele a vychovatele ze školní družiny v Kyjově a Strážnici...

S covidem bojuje i Napoleon. Bitva se letos odehraje virtuálně na sociálních sítích kr-jihomoravsky.cz//Default.as Bitva tří císařů se letos přesouvá na sociální sítě. Na Slavkovské bojiště o víkendu 27. – 29. listopadu 2020 kvůli protiepidemickým opatřením nezamíří tisíce uniformovaných účastníků z celého světa. 215. výročí slavné bitvy si připomene hrstka vojáků pietními pochody, přehlídkami a tradičním pokloněním se...

Sbírka potravin pomáhá i přes komplikovanou situaci způsobenou koronavirem kr-jihomoravsky.cz//Default.as Ve stovkách prodejen s potravinami a drogistickým zbožím se v sobotu 21. listopadu 2020 uskutečnilo podzimní kolo celorepublikové Sbírky potravin. Tuto charitativní akci v Brně aktivně podpořil hejtman Jan Grolich...

Sbírka potravin pomáhá i přes komplikovanou situaci způsobenou koronavirem kr-jihomoravsky.cz//Default.as Dnešního dne (v sobotu 21. listopadu 2020) se ve stovkách prodejen s potravinami a drogistickým zbožím koná podzimní kolo celorepublikové Sbírky potravin. Sbírku v Brně aktivně podpořil hejtman Jan Grolich...

Brněnské TyfloCentrum se přestěhovalo do nového domu kr-jihomoravsky.cz//Default.as Ve středu 18. listopadu 2020 bylo završeno více než osmnáctileté úsilí vybudovat pro nevidomé a slabozraké v Brně důstojný prostor pro poskytování sociálních služeb. Nový dům byl prozaicky postaven na původním místě, kde svého času bydlel Josef Chaloupka, básník, učitel a novinář, s jehož osobou je historie brněnského slepeckého hnutí pevně...

Jihomoravský kraj schválil nové smlouvy se čtyřmi autobusovými dopravci kr-jihomoravsky.cz//Default.as Radní Jihomoravského kraje dnes schválili návrhy nových smluv se 4 autobusovými dopravci na zajištění dotované veřejné linkové osobní dopravy. Ti by měli zahájit provoz ideálně 1. května 2021, protože k 30. dubnu 2021 končí smlouvy stávající. Smlouvy budou uzavřeny do 30. září 2030...

Nové programové výzvy z oblasti VODY v návaznosti na projekt iWATERMAP kr-jihomoravsky.cz//Default.as Projekt iWATERMAP z programu Erasmus Plus, za podpory Jihomoravského kraje, ukončuje 5. období své realizace a vstupuje do posledního semestru před fázi udržitelnosti, která potrvá celé dva roky...

Z jednání krizového štábu: distribuce lůžek do zdravotnických zařízení v kraji kr-jihomoravsky.cz//Default.as V součinnosti se Záchranným útvarem HZS ČR a HZS JMK a na základě pokynu krajského krizového štábu jsou v těchto dnech distribuována lůžka pro intenzivní péči a pro standardní péči do zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím Krajského úřadu JMK jsou rozdělovány také přístroje pro plicní...

Jihomoravský kraj schválil nové smlouvy se čtyřmi autobusovými dopravci kr-jihomoravsky.cz//Default.as Radní Jihomoravského kraje dnes schválili návrhy nových smluv se 4 autobusovými dopravci na zajištění dotované veřejné linkové osobní dopravy. Ti by měli zahájit provoz ideálně 1. května 2021, protože k 30. dubnu 2021 končí smlouvy stávající. Smlouvy budou uzavřeny do 30. září 2030.

Rozhodující pro další osud motocyklové GP ČR bude postoj státu kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský hejtman Jan Grolich se po jednání s primátorkou Markétou Vaňkovou a úterní (17. listopadu 2020) videokonferenci se zástupcem společnosti Dorna Sports Carmelo Ezpeletou vyjádřil k aktuální situaci ve věci pořádání motocyklové GP ČR v Brně.

Připomínka Dne boje za svobodu a demokracii kr-jihomoravsky.cz//Default.as K památníku tří odbojů na Rooseveltově ulici v Brně v úterý 17. listopadu 2020 příchozí přinášeli květinové dary u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Za Jihomoravský kraj zde položil věnec hejtman Jan Grolich...

TABLETY ZE ŠUPLÍKU kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jsme spolek Metaculture, z.s,, a společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, organizací Mirosa, z. s. a Jihomoravským krajem v čele s hejtmanem Janem Grolichem, se na Vás obracíme s prosbou o materiální pomoc seniorům, kteří žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb...

Česká honorární konzulka z americké Atlanty darovala 220 sklenic medu zaměstnancům břeclavského domova seniorů kr-jihomoravsky.cz//Default.as Celkem 220 sklenic medu obdrželi 13. listopadu 2020 pracovníci Domova seniorů Břeclav od nové honorární konzulky ČR v americké Atlantě Moniky Vintrlíkové...

Alej svobody vznikla poblíž Šatova. Strom zde zasadil také hejtman Grolich kr-jihomoravsky.cz//Default.as Nové stromořadí vzniklo v sobotu 14. listopadu 2020 poblíž Šatova na Znojemsku. Alej svobody zde vyrostla u příležitosti oslav 31. výročí československé demokracie a pádu železné opony. Sobotní výsadby se zúčastnil a strom zde zasadil také jihomoravský hejtman Jan Grolich...

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!