Show newer

Nový systém pro pracovní příležitosti ve školství kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj prostřednictvím své organizace Středisko služeb školám spustil nový portál EducationJobs pro nabídku a poptávku míst ve vzdělávání...

Datová zpráva 2021: jižní Morava je v technologiích na špici, má nejvyšší koncentraci firem s vlastním výzkumem kr-jihomoravsky.cz//Default.as Vysoká koncentrace pracovníků ve výzkumu a vývoji (VaV) a zároveň největší podíl veřejných peněz investovaných do této oblasti mezi českými kraji. To jsou hlavní důvody toho, proč jižní Morava dokáže v oblasti inovací konkurovat vyspělým evropským regionům. Vyplývá to z právě vydané...

Milion korun na vzdělávání národnostních menšin kr-jihomoravsky.cz//Default.as Rada Jihomoravského kraje schválila finanční podporu pro vzdělávání národnostních menšin ve výši 1 000 000 Kč...

Dvě sociální zařízení hledají vedení kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj vypsal výběrová řízení na pozice ředitel/ředitelka u dvou příspěvkových organizací v sociální oblasti...

Hejtman jednal s velvyslankyní Bosny a Hercegoviny kr-jihomoravsky.cz//Default.as O možnostech spolupráce s regiony Bosny a Hercegoviny jednal dnes (20. dubna 2021) v brněnském sídle krajského úřadu hejtman Jan Grolich s velvyslankyní této země v České republice Martinou Mlinarević...

Kuřimské centrum INTEMAC má k dispozici nové inovativní prostory kr-jihomoravsky.cz//Default.as Moderní prostory, které umožní další rozvoj inovativního podnikání v rámci celého regionu, má nyní k dispozici centrum ITEMAC Kuřim. Stavba zde vznikla za necelý rok. Předání stavby s projektovým názvem „Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC“ se v pátek 9. dubna 2021 zúčastnil krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda...

Hustopečská neziskovka naočkovala už 200 imobilních seniorů kr-jihomoravsky.cz//Default.as Starají se o handicapované seniory, provozují taky hospic. Teď v Hustopečském sdružení Girasole pomáhají i s vakcinací...

Zahájení Dnů elektronové mikroskopie kr-jihomoravsky.cz//Default.as Na brněnském náměstí Svobody se ve středu 14. dubna 2021 uskutečnilo oficiální zahájení letošních Dnů elektronové mikroskopie...

Hustopečská neziskovka naočkovala už 200 imobilních seniorů kr-jihomoravsky.cz//Default.as Starají se o handicapované seniory, provozují taky hospic. Teď v Hustopečském sdružení Girasole pomáhají i s vakcinací...

Baťův kanál podpoří Litevci – kraj pomohl sehnat zahraničního partnera kr-jihomoravsky.cz//Default.as Turistická perla jihovýchodní Moravy bude mít svého prvního zahraničního partnera. V létě by v přístavu ve Veselí nad Moravou měli představitelé společnosti Baťův kanál o.p.s. podepsat memorandum o spolupráci s litevskou Regionální rozvojovou agenturou Kaunas. Na navázání zahraničního partnerství se významně podílel i...

Jihomoravský recept na sucho: 800 nových vodních ploch a 20 milionů korun kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj obdržel seznam 800 lokalit, které mají potenciál zastavit vysychání regionu. Jde o místa, kde je možné vybudovat tzv. malé vodní plochy, typicky mokřady, biotopy nebo tůně se schopností zadržet vodu, která jinak každoročně odtéká pryč. Součástí analýzy společnosti Geotest byl dotazníkový sběr podnětů od...

Kuřimské centrum INTEMAC má k dispozici nové inovativní prostory kr-jihomoravsky.cz//Default.as Moderní prostory, které umožní další rozvoj inovativního podnikání v rámci celého regionu, má nyní k dispozici centrum ITEMAC Kuřim. Stavba zde vznikla za necelý rok. Předání stavby s projektovým názvem „Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC“ se v pátek 19. dubna 2021 zúčastnil krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda...

Projekt STARGATE se blíží do své poloviny kr-jihomoravsky.cz//Default.as Projekt STARGATE usiluje o rozvoj průlomové, víceúrovňové a holistické metodiky klimaticky inteligentního zemědělství, získávání inovací v oblasti řízení rizik mikroklimatu a počasí, jakož i v oblasti krajinného plánování.

Kraj pořídil pro úřad ekologicky šetrná vozidla kr-jihomoravsky.cz//Default.as Úsporný provoz a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou hlavní znaky dvou nových vozidel, které pro potřeby krajského úřadu pořídil v těchto dnech Jihomoravský kraj...

Jihomoravský kraj podpoří milionem korun ekologickou výchovu kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravští radní dnes schválili rozdělení milionové dotace na environmentálně-vzdělávací projekty. Z dotačního titulu s uzávěrkou přijímání žádostí 1. března bude nakonec čerpat 17 subjektů...

Kraj podpoří rodinnou politiku. Na její rozvoj dá přes 7 milionů. kr-jihomoravsky.cz//Default.as Na dnešním jednání Rady JMK byly schváleny dotace týkající se podpory rodinné politiky. Konkrétně v oblasti služeb pro pečující osoby, podpory rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí a podpory služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO)...

Kraj vyčlenil na záchranu venkovských prodejen bezmála 4 miliony kr-jihomoravsky.cz//Default.as Malé obce do 750 obyvatel dostanou vzpruhu pro své prodejny základních potřeb. Rada JMK dnes odsouhlasila poskytnutí dotace téměř stovce z nich. Původní rozpočet titulu ve výši 3 milionů korun byl ještě o necelý milion navýšen díky přesunutí financí ze zrušené akce Vesnice roku 2021...

Kraj přispěje na cisternové stříkačky pro dobrovolné hasiče kr-jihomoravsky.cz//Default.as Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky mohou od středy 6. dubna 2021 plánovat obce pro jednotky sborů dobrovolných hasičů ve Střelicích, Domašově, Doubravníku, Ždánicích nebo Oslavanech...

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!