Kraj podporuje propagaci regionálních výrobců a místních značek kr-jihomoravsky.cz//Default.as Celkem 1,3 milionu korun pro 14 žadatelů vyčlenil Jihomoravský kraj v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova na podporu vybraných aktivit místních akčních skupin...

Monitoring návštěvnosti cyklostezek v JMK kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj již více než 10 let využívá automatické sčítače, které jsou určené pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení...

Kraje řeší problematiku vody společně kr-jihomoravsky.cz//Default.as Dne 30.04.2021 se uskutečnilo první pracovní setkání zástupců vodohospodářských společností a představitelů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina k tématu řešení dodávek pitné vody pro občany...

Stezka Železné opony vyhlášena Cyklotrasou roku 2021 kr-jihomoravsky.cz//Default.as Společný více než 400 kilometrů dlouhý rakousko-česko-slovenský úsek Stezky Železné opony (Iron Curtain Trail) – EuroVelo 13 (EV13) mezi Českými Velenicemi/Gmündem, Slavonicemi, Znojmem, Mikulovem, Valticemi a Bratislavou byl v Nizozemsku 23. dubna 2021 vyhlášen v rámci Evropy „Cyklotrasou roku 2021“...

Nejlépe opravená památka roku 2020 kr-jihomoravsky.cz//Default.as Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 29.04.2021 schválilo vítěze nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje za rok 2020 Odborná porota vybírala ze 45 nominovaných památek.

Preventivní programy i boj proti drogám kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravští zastupitelé na svém zasedání dne 29.04.2021 schválili finanční dotace pro oblast preventivních programů i na boj proti drogám....

Zelená pro meziregionalní spoje kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravští zastupitelé schválili dne 29. dubna 2021 několik smluv zajišťujících meziregionální spojení. Jedná se o následující výkony: 1. Přeshraniční autobusový projekt s Dolním Rakouskem 2. Mezikrajské železniční osobní přepravy do Zlínského kraje a kraje Vysočina

Zastupitelé schválili dotace na rozvoj regionu kr-jihomoravsky.cz//Default.as Dotace na podporu rozvoje venkova, opravy sokoloven, boj proti suchu, na podporu venkovských prodejen, včelařů nebo na údržbu cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí - krajští zastupitelé na svém čtvrtečním jednání (29. dubna 2021) schválili celou řadu dotací důležitých pro život na venkově, ale i pro rozvoj cykloturistiky na...

Významné krajské investiční stavební akce v plném proudu kr-jihomoravsky.cz//Default.as Dne 28.dubna 2021 se Mgr. Vladimír Šmerda, radní Jihomoravského kraje pro oblast investic, infrastruktury a majetku, seznámil s průběhem stavebních prací na dvou významných investičních akcí, které Jihomoravský kraj realizuje v městě Brně. Obě jsou z oblasti školství. Jedná se o rekonstrukci areálu školy na Hapalově ulici a výstavbu...

Zasedají jihomoravští zastupitelé kr-jihomoravsky.cz//Default.as V prostorách brněnského sídla krajského úřadu (Žerotínovo nám. 3) se dnes (čtvrtek 29. dubna 2021) od 9:00 koná zasedání zastupitelů Jihomoravského kraje...

Rýsuje se další spolupráce mezi krajem a Mendelovou univerzitou kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj chce rozšířit spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Obě strany se dnes dohodly na několika projektech. Podle hejtmana Jana Grolicha mohou univerzitní odborníci pomoct a poradit například při vyhodnocování projektů na udržování vody v krajině, ochraně stromových alejí nebo plánování sítě cyklostezek.

Obce mají o budování malých vodních ploch zájem kr-jihomoravsky.cz//Default.as Velký zájem z řad starostek a starostů obcí zaznamenal online seminář k tématu budování a financování malých vodních ploch (MVP) v území kraje. Ve středu 27. dubna 2021 se ho zúčastnilo 53 představitelek a představitelů obcí...

Potravinová sbírka podruhé kr-jihomoravsky.cz//Default.as Nové vedení Jihomoravského kraje pokračují ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj...

Očkování ve Vyškově se přesunulo z nemocnice do velkokapacitního centra kr-jihomoravsky.cz//Default.as Denně tam zdravotníci naočkují zhruba 600 zájemců. Do sportovní haly místní školy se očkování přesunulo z vyškovské nemocnice kvůli nutnosti navýšit kapacitu...

31 nových autobusů v Jihomoravském kraji kr-jihomoravsky.cz//Default.as Zbrusu nové autobusy se chystají v létě vyjet na jihomoravské silnice. 12metrové modely CROSSWAY LE Line jsou vyrobené v závodě IVECO BUS a určené pro společnosti DOPAZ s.r.o., ČSAD Kyjov Bus a.a BDS-BUS, s.r.o...

Prestižní ocenění Czech Grand Design pro Apolenku z modrotisku kr-jihomoravsky.cz//Default.as Bohatě ilustrovanou knížku pro děti Apolenka z modrotisku vydala vloni Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace Jihomoravského kraje.

31 nových autobusů v Jihomoravském kraji kr-jihomoravsky.cz//Default.as Zbrusu nové autobusy se chystají v létě vyjet na jihomoravské silnice. 12metrové modely CROSSWAY LE Line jsou vyrobené v závodě IVECO BUS a určené pro společnosti DOPAZ s.r.o., ČSAD Kyjov Bus a.a BDS Bítešská dopravní společnost s.r.o.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!