Zaměstnanci dvou krajských zařízení dostali dárkové vouchery v hodnotě 80 tisíc korun msk.cz/cz/zamestnanci-dvou-kra Zaměstnanci petřvaldského Domova Březiny a Domova Duha v Novém Jičíně obdrželi dárkové vouchery jako poděkování za extrémně náročnou práci během pandemie. #1855

Sportovci se na krajskou podporu mohou spolehnout i v příštím roce msk.cz/cz/sportovci-se-na-kraj Sportovní organizace v regionu si opět budou moci zažádat o peníze na svou činnost. #1855

Starší občané budou využívat Senior Pointy i v příštím roce msk.cz/cz/starsi-obcane-budou- V roce 2019 využilo Senior Pointy více než 12 tisíc osob, od ledna do září tohoto roku to bylo skoro 8 a půl tisíce starších občanů. #1855

Od nového roku se změní tarify v regionální dopravě msk.cz/cz/od-noveho-roku-se-zm Od pátku 1. ledna 2021 dojde v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS k několika tarifním změnám. #1855

Neziskovkám v sociální oblasti kraj pomůže s financováním. Půjčí jim přes 146 milionů msk.cz/cz/neziskovkam-v-social Moravskoslezský kraj poskytne návratnou finanční výpomoc nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti. #1855

Krajští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok msk.cz/cz/krajsti-zastupitele- Moravskoslezský kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 9,863 miliardy korun. #1855

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!