Vyjádření hejtmana Ivo Vondráka k situaci v ostravské fakultní nemocnici msk.cz/cz/verejnost/vyjadreni- Když jsem se dověděl o tom, co se ve fakultní nemocnici stalo... #1855

Vyjádření hejtmana Ivo Vondráka k situaci v ostravské fakultní nemocnici msk.cz/cz/verejnost/vyjadreni- Když jsem se dověděl o tom, co se ve fakultní nemocnici... #1855

Startuje projekt Příští stanice. Přinese komfort do vlakové dopravy msk.cz/cz/doprava/startuje-pro Moravskoslezský kraj rozjíždí projekt Příští stanice. #1855

Nejaktivnější studenti dostali cenu vévody z Edinburghu msk.cz/cz/skolstvi/nejaktivnej Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu (DofE) získalo 61 mladých lidí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. #1855

Budoucí kuchaři se v Číně naučili vařit asijská jídla msk.cz/cz/skolstvi/budouci-kuc Středoškoláci a učitelé krajských gastronomických škol absolvovali v Číně intenzivní kurz vaření asijské kuchyně. #1855

Lesáci a obce si mohou říct o krajské dotace na likvidaci kůrovce a na nakládání s komunálními odpady msk.cz/cz/zivotni_prostredi/le Krajští radní vyhlásili dva dotační programy v oblasti životního prostředí na příští rok. #1855

Seniory pomohou zachraňovat obálky v ledničce msk.cz/cz/socialni_oblast/seni Přes 60 tisíc seniorů v regionu bude mít v lednici obálku s osobními informacemi důležitými pro záchranáře. #1855

Menší obce mohou příští rok dostat 25 milionů z krajského rozpočtu msk.cz/cz/rozvoj_kraje/mensi-o Kraj má připraveno 25 milionů korun na opravy a rekonstrukce důležitých obecních staveb, občanskou vybavenost, místní komunikace, v mikroregionech podpoří také projektové manažery a poradce. #1855

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!