Nejnáročnější stavbu dokončil kraj o měsíc dřív olkraj.cz/nejnarocnejsi-stavbu Se čtyřtýdenním předstihem se v pondělí 2. listopadu otevřela řidičům silnice z Lipníku nad Bečvou až po hranici se Zlínským krajem. Oprava téměř sedmi kilometrů vozovky vyšla na 178 miliónů korun.

Výtěžek z charitativního prodeje punče je třicet tisíc korun olkraj.cz/vytezek-z-charitativ Peníze zamíří do společnosti Za sklem, která se stará o rodiny s dětmi, jež trpí poruchou autistického spektra.

Nová krajská publikace mapuje významné firmy Olomouckého kraje olkraj.cz/nova-krajska-publika Páté aktualizované vydání mapuje více než 175 firem z celého regionu.

Hejtmanství pomůže vězňům nacistického režimu. Přispěje jim na léky olkraj.cz/hejtmanstvi-pomuze-v Celkem pětadevadesát tisíc korun kraj rozdělí mezi lidi, na kterých se tvrdě podepsala léta strávená v nacistických lágrech.

Vědecká knihovna provádí historií turistiky olkraj.cz/vedecka-knihovna-pro Vernisáží a koncertem zahájila Vědecká knihovna v Olomouci nejvýznamnější akci svého podzimního programu. Tou je výstavní projekt Na Jeseníky!, zaměřený na historii turistiky v Jeseníkách, který se skládá ze dvou výstav a knihy. Tu v olomouckém Jazz Tibet klubu pokřtil výtvarník a hudebník Jaromír Švejdík.

Ulehčete si přípravu stavby a využijte službu UtilityReport olkraj.cz/ulehcete-si-pripravu Olomoucký kraj ulehčí lidem vyřizování stavebního povolení. Díky službě UtilityReport, kterou zájemci najdou na krajském webu OLKRAJ.CZ, nemusí obíhat energetiky, plynaře nebo vodaře, aby od nich získali vyjádření k existenci sítí. Vše za ně totiž vyřídí zmiňovaná aplikace.

Turisté vyrazili za posledním puchýřem olkraj.cz/turiste-vyrazili-za- Více než dva a půl tisíce milovníků pohybu „po svých“ se ve dnech od 15. do 17. listopadu zúčastnilo tradiční turistické akce Za posledním puchýřem. Její už osmačtyřicátý ročník hostil Dům dětí a mládeže v Olomouci, kde byl start i cíl všech naplánovaných tras.

Skončil pátý ročník soutěže Hejtmanův pohár olkraj.cz/skoncil-paty-rocnik- V celorepublikovém žebříčku opět bodovala základní a mateřská škola z Ptení v Olomouckém kraji.

Punč s hejtmanem zahřeje i pomůže olkraj.cz/punc-s-hejtmanem-zah V pondělí 25. listopadu od šestnácti hodin na Horním náměstí v Olomouci.

Průtah Libinou je další v řadě silnic, které letos kraj opravil olkraj.cz/prutah-libinou-je-da Více než tři kilometry dlouhý úsek prošel rekonstrukcí za zhruba 56 miliónů korun.

Poplatky OSA za obce opět zaplatí hejtmanství olkraj.cz/poplatky-osa-za-obce Kraj za platbu autorských poplatků vydá více než půl miliónu korun.

Plavby Olomouc představily dlouho očekávanou novinku - Ološlap pojmenovaný po zesnulém hrdinovi olkraj.cz/plavby-olomouc-preds Ološlap II Žánek bude veřejnosti slavnostně odhalen v pátek 15. 11. v 17.00 na Dolním náměstí, kde mají Plavby Olomouc svůj tradiční Olopunč.

Osmnáct miliónů pro hasiče na lepší techniku, soutěže a nově i na řidičáky olkraj.cz/osmnact-milionu-pro- Jednotlivé příspěvkové programy musí ještě schválit krajští zastupitelé.

Olomoucká Kašpárkova říše oslaví v lednu 100 let olkraj.cz/olomoucka-kasparkova Loutkářský soubor vznikl v roce 1920 a funguje nepřetržitě dosud. Od roku 1973 pořádá každé dva roky nesoutěžní přehlídku amatérských loutkářů z České republiky Čechova Olomouc. V listopadu proběhl její 24. ročník.

Nová cyklostezka na Uničovsku. Pásku přestřihli náměstci hejtmana olkraj.cz/nova-cyklostezka-na- Náměstci hejtmana Olomouckého kraje Jan Zahradníček a Dalibor Horák spolu se starostou Petrem Přichystalem a zástupci dodavatelské firmy přestřihli pásku na novém úseku cyklostezky, která spojuje obec Újezd s jeho místní částí Rybníček. Slavnostní akt proběhl v úterý 19. listopadu.

Náměstek Horák diskutoval se studenty uničovského gymnázia olkraj.cz/namestek-horak-disku Besedy u příležitosti 30. výročí sametové revoluce se ve středu 13. listopadu zúčastnil náměstek hejtmana Dalibor Horák. Akce proběhla na gymnáziu v Uničově.

Maraton otvírání nových silnic pokračuje olkraj.cz/maraton-otvirani-nov Opravenou vozovku mají v Radslavicích na Přerovsku. Rekonstrukce téměř třináct set metrů dlouhého úseku přišla kraj na zhruba 52 miliónů.

Krajská konference cílila na nové typy závislostí olkraj.cz/krajska-konference-c Cílem setkání bylo vytvořit prostor pro předání informací a zkušeností s preventivními programy na základních i středních školách.

Jiráskova ulice v Konici má nový povrch. Opravu silnice zaplatil kraj olkraj.cz/jiraskova-ulice-v-ko Rekonstrukcí za zhruba 15,7 miliónu korun prošla Jiráskova ulice v Konici. Stavební firma opravovala téměř sedm set metrů dlouhý úsek.

Hejtman Ladislav Okleštěk se setkal s válečnými veterány olkraj.cz/hejtman-ladislav-okl Vzpomínkového aktu v Klášterním Hradisku se zúčastnilo zhruba sedm desítek vojáků, kteří prošli válečnou vřavou.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!