Seniorské cestování 2021 olkraj.cz/seniorske-cestovani- Informujeme Vás o zrušení letošního ročníku projektu Seniorské cestování. Důvodem jsou rostoucí počty nově nakažených onemocněním covid-19.

V Olomouckém kraji zvítězily bylinné přípravky a výroba komunální techniky olkraj.cz/v-olomouckem-kraji-z Slavnostní vyhlášení nejlepšího živnostníka a firmy se konalo ve středu 13. října v olomouckém NH hotelu.

V Olomouckém kraji začal 11. ročník oceňování dobrovolníků Křesadlo 2021 olkraj.cz/v-olomouckem-kraji-z Nominace mohou být zasílány od 4. října do 31. října 2021.

Olomoucký kraj usiluje o přeshraniční spolupráci mezi záchrankami olkraj.cz/olomoucky-kraj-usilu Provozovatelé záchranek na obou stranách hranice jsou ve všech směrech připraveni k vzájemné kooperaci.

Kupte si bílou pastelku a podpořte nevidomé olkraj.cz/kupte-si-bilou-paste Výtěžek sbírky bude využit na služby pro zrakově postižené v celém Olomouckém kraji i mimo něj.

Krajští radní se setkali se zástupci podnikatelů, obcí i neziskovek olkraj.cz/krajsti-radni-se-set První výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje proběhlo ve čtvrtek 14. října na Konicku.

Kraj ocenil 67 talentů olkraj.cz/kraj-ocenil-67-talen Talent roku se vyhlašuje v pěti kategoriích – humanitní, přírodovědné, technické a dovednostní, sportovní a umělecké.

Hejtmanství pomůže Bečvě. Nakoupilo speciální vánoční ozdoby olkraj.cz/hejtmanstvi-pomuze-b Z každé zakoupené ozdoby putuje část peněz přímo na transparentní účet Českého rybářského svazu.

Cvičení na sedle prověřilo schopnosti záchranářů. Pomáhal jim dron olkraj.cz/cviceni-na-sedle-pro Složky IZS Olomouckého kraje si v pátek 15. října procvičovaly spolupráci při vážné dopravní nehodě.

Výzvy v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2022 olkraj.cz/vyzvy-v-ramci-progra Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.

Olomoucký kraj inicioval významné změny v budoucí podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území olkraj.cz/olomoucky-kraj-inici V Olomouckém kraji je deset z třinácti obcí s rozšířenou působností zařazeno do kategorie hospodářsky a sociálně ohrožených území.

Hejtman Olomouckého kraje ocenil dárce krve. Předal jim Zlaté kříže olkraj.cz/hejtman-olomouckeho- Olomoucký kraj se na organizaci slavnostního předávání Zlatých křížů podílí od roku 2013.

V Mezicích to jezdí jako po másle. Obec má novou silnici olkraj.cz/v-mezicich-to-jezdi- Všechny práce vyšly na více než třicet miliónů korun, velkou část pokryla dotace.

Nevíte, kam na kole? Jeseníky lákají na nové okruhy olkraj.cz/nevite-kam-na-kole-j Už šestnáct cyklistických okruhů mají turisté k dispozici na severu Olomouckého kraje.

Zelené školy Olomouckého kraje převzaly ocenění olkraj.cz/zelene-skoly-olomouc Vítězné školy dostaly finanční příspěvek ve výši třicet tisíc korun, který mohou použít třeba na nákup výukových pomůcek.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!