Kraj se prezentoval na veletrhu v Užhorodě pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice/Užhorod - V ukrajinském Užhorodě se v minulých dnech konal již osmnáctý ročník mezinárodního turistického veletrhu „TurEurocenter-Zakarpatia 2019“. Prezentaci Pardubického kraje již počtvrté na této akci zajistila Destinační společnost Východní Čechy.

Kraj se prezentoval na veletrhu v Užhorodě pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice/Užhorod - V ukrajinském Užhorodě se v minulých dnech konal již osmnáctý ročník mezinárodního turistického veletrhu „TurEurocenter-Zakarpatia 2019“. Prezentaci Pardubického kraje již počtvrté na této akci zajistila Destinační společnost Východní Čechy.

Turistická informační centra mohou přispět ke spokojenosti návštěvníků pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice - V rámci dotačního programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji bylo letos v průběhu července přijato celkem 32 žádostí o dotaci od 32 zřizovatelů či provozovatelů turistických informačních center (TIC). Hodnotící komise navrhla poskytnutí dotací všem...

Turistická informační centra mohou přispět ke spokojenosti návštěvníků pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice - V rámci dotačního programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji bylo letos v průběhu července přijato celkem 32 žádostí o dotaci od 32 zřizovatelů či provozovatelů turistických informačních center (TIC). Hodnotící komise navrhla poskytnutí dotací všem...

Krajští silničáři jsou na příchod zimy připraveni. Radní schválili plán údržby silnic nižších tříd pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice - Ačkoliv v celém regionu převládá příjemné podzimní počasí, schválila krajská rada plán zimní údržby na silnicích II. a III. tříd. Z celkové aktualizované délky spravované silniční sítě v délce 3 121 km je v zimním období udržováno 2 988 km. Zbývající úseky jsou...

Krajští silničáři jsou na příchod zimy připraveni. Radní schválili plán údržby silnic nižších tříd pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice - Ačkoliv v celém regionu převládá příjemné podzimní počasí, schválila krajská rada plán zimní údržby na silnicích II. a III. tříd. Z celkové aktualizované délky spravované silniční sítě v délce 3 121 km je v zimním období udržováno 2 988 km. Zbývající úseky jsou ohledem na...

Budova Gymnázia Polička bude mít nové tašky pardubickykraj.cz/aktuality/10 Polička – Rada Pardubického kraje schválila realizátora rekonstrukce střešních plášťů Gymnázia Polička. Veškeré práce budou provedeny během příštího roku. Cena zakázky je 15 miliónů korun.

Budova Gymnázia Polička bude mít nové tašky pardubickykraj.cz/aktuality/10 Polička – Rada Pardubického kraje schválila realizátora rekonstrukce střešních plášťů Gymnázia Polička. Veškeré práce budou provedeny během příštího roku. Cena zakázky je 15 miliónů korun.

Kraj hledá vlastníka hydrogeologických vrtů na Vysokomýtské synklinále. ÚZSVM nabízí pomoc pardubickykraj.cz/aktuality/10 Praha - Problematika hydrogeologických vrtů byla tématem jednání hejtmana Martina Netolického s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu, náměstkyní Terezou Vavrečkovou a ředitelem územního pracoviště Hradec Králové Michalem Votřelem. Na...

Kraj hledá vlastníka hydrogeologických vrtů na Vysokomýtské synklinále. ÚZSVM nabízí pomoc pardubickykraj.cz/aktuality/10 Praha - Problematika hydrogeologických vrtů byla tématem jednání hejtmana Martina Netolického s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu, náměstkyní Terezou Vavrečkovou a ředitelem územního pracoviště Hradec Králové Michalem Votřelem. Na základě...

Kraj jedná s Vysokým Mýtem o převzetí expozice Muzea karosářství v příštím roce pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice/Vysoké Mýto – Při pracovní návštěvě 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka ve Vysokém Mýtě se představitelé kraje a města dohodli na obsahu smlouvy, na jejímž základě by měl kraj v příštím roce převzít provoz expozice Muzea karosářství.

Kraj jedná s Vysokým Mýtem o převzetí expozice Muzea karosářství v příštím roce pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice/Vysoké Mýto – Při pracovní návštěvě 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka ve Vysokém Mýtě se představitelé kraje a města dohodli na obsahu smlouvy, na jejímž základě by měl kraj v příštím roce převzít provoz expozice Muzea karosářství.

Do bývalé budovy střední odborné školy se nastěhují žáci se speciálními potřebami pardubickykraj.cz/aktuality/10 Lanškroun - Veškerá výuka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Lanškrouně se během letních prázdnin přesunula z ulice Kollárova do zmodernizované budovy školy v ulici Sokolská. Pro opuštěné prostory našlo vedení Pardubického kraje nové využití.

Do bývalé budovy střední odborné školy se nastěhují žáci se speciálními potřebami pardubickykraj.cz/aktuality/10 Lanškroun - Veškerá výuka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Lanškrouně se během letních prázdnin přesunula z ulice Kollárova do zmodernizované budovy školy v ulici Sokolská. Pro opuštěné prostory našlo vedení Pardubického kraje nové využití.

Z Lanškrouna do Skuhrova po nové silnici pardubickykraj.cz/aktuality/10 Lanškroun - Na konci října začnou dílčí práce na rekonstrukci silnici z Lanškrouna do Skuhrova. Modernizace téměř devíti kilometrového úseku za 138 miliónů korun a potrvá od jara do listopadu příštího roku. Investorem je Pardubický kraj a celá akce je spolufinancována Evropskou unií.

Z Lanškrouna do Skuhrova po nové silnici pardubickykraj.cz/aktuality/10 Lanškroun - Na konci října začnou dílčí práce na rekonstrukci silnici z Lanškrouna do Skuhrova. Modernizace téměř devíti kilometrového úseku za 138 miliónů korun a potrvá od jara do listopadu příštího roku. Investorem je Pardubický kraj a celá akce je spolufinancována Evropskou unií.

Návrh kraje na zapojení hasičů do odklízení kůrovcového dřeva má u generálního ředitele HZS zelenou pardubickykraj.cz/aktuality/10 Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru Drahoslavem Rybou ohledně zapojení hasičů do likvidace kůrovcového dřeva. Generální ředitelství HZS nastíněný plán kraje plně podporuje, jelikož je ve veřejném zájmu a...

Návrh kraje na zapojení hasičů do odklízení kůrovcového dřeva má u generálního ředitele HZS zelenou pardubickykraj.cz/aktuality/10 Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru Drahoslavem Rybou ohledně zapojení hasičů do likvidace kůrovcového dřeva. Generální ředitelství HZS nastíněný plán kraje plně podporuje, jelikož je ve veřejném zájmu a neohrožuje...

Projekt Homesharing by měl pomoci zejména rodičům autistických dětí pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice - Nadační fond AVAST se rozhodl v příštích dvou letech podpořit projekt Homesharing pro Rodinné Integrační Centrum (RIC) působící v Pardubickém kraji a Naděje pro děti úplňku v Praze a Středočeském kraji. To uvítal i radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který se sociálními službami pro rodiny...

Projekt Homesharing by měl pomoci zejména rodičům autistických dětí pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice - Nadační fond AVAST se rozhodl v příštích dvou letech podpořit projekt Homesharing pro Rodinné Integrační Centrum (RIC) působící v Pardubickém kraji a Naděje pro děti úplňku v Praze a Středočeském kraji. To uvítal i radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který se sociálními službami pro rodiny autistů...

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!