Pražané budou mít poslední šanci získat kotlíkové dotace na nový ekologický zdroj tepla praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Startuje nová fáze programu na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Pražské domácnosti s nižšími příjmy budou moci požádat o finanční podporu až do výše 95 procent z celkových výdajů, která jim bude poskytnuta prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy. S informováním potenciálních...

Praha staví další lůžka v domovech pro seniory, nový systém rozvoje služeb se osvědčuje praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Zastupitelé hlavního města na říjnovém zasedání podpořili již šestý projekt výstavby domova pro seniory. Kromě dvou městských akcí schválilo hlavní město finance pro v pořadí již čtvrtou městskou část, tentokrát Prahu 14. Ta získá prostředky na rekonstrukci a nástavbu zařízení v ulici Bojčenkova.

Na území Prahy je velmi silný vítr praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist V souvislosti se silným větrem, který dnes zasáhl území hlavního města, dochází v pražských parcích a lesích k padání větví stromů a dalším rizikům, kvůli kterým doporučujeme veřejnosti do těchto míst nevstupovat.

Hlavní město Praha a Praha 3 společně připravují revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Náměstí Jiřího z Poděbrad se konečně bude revitalizovat. Dočká se sjednocující koncepce, nové zeleně, závlahového systému a retence vody nebo revitalizace fontány. Trhy na Jiřáku se přesunou dále od základní školy, dětské hřiště se rozšíří a bude mít nové herní prvky a vodní atrakce. Náměstí získá...

Praha na žádost hygienické stanice vyzve ředitele pražských škol k vyhlášení dvou dnů ředitelského volna praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Vedení hlavního města vyzve ředitele škol na území Prahy, aby vyhodnotili aktuální nemocnost žáků na svých školách. Na základě dat by se poté měli dobrovolně rozhodnout, zda na začátku příštího týdne, respektive v pondělí a v úterý, nepřistoupí k vyhlášení dvou dnů ředitelského volna....

Úleva pro umírající i jejich rodiny. Hlavní město s pražskou záchrankou zajistí pacientům mobilní paliativní péči praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Pražská záchranka (ZZS HMP) bude nově zajišťovat pacientům v metropoli mobilní paliativní péči. Ta bude spočívat ve zřízení speciálního týmu, který by v případě komplikací u lidí, kteří jsou v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění, zajišťoval primárně akutní péči přímo v...

V soutěži Stavba roku 2021 uspělo několik projektů na území hlavního města praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Ocenění Stavba roku 2021 získalo celkem deset nominovaných, z toho čtyři na území hlavního města. V kategorii Cena primátora hlavního města byla oceněna stavba moderní Trojské lávky, která přes Vltavu spojuje Císařský ostrov s Trojou.

Praha podpoří integraci mladých lidí z dětských domovů praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Rada hl. m. Prahy dnes schválila finanční podporu projektu Patron – podpora sociální integrace dospívajících z dětských domovů organizace Liga otevřených mužů ve výši 199,8 tis. Kč. Projekt podporuje sociální integraci dospívajících mladých mužů a žen vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy. Pomáhá jim začlenit se do společnosti,...

Praha vypsala tendr na zhotovitele Dvoreckého mostu, který nově propojí Prahu 4 a Prahu 5 praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město vypsalo veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Dvoreckého mostu pro městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklisty spojujícího Smíchov a Podolí. Most má na délku měřit 388 metrů a široký bude 16 metrů. Odhadovaná cena stavby je okolo jedné miliardy korun. Do začátku příštího roku získá město...

ZUŠ Open propojí mladé umělce z různých škol praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Žáci a pedagogové základních uměleckých škol hlavního města Prahy, Školy J. Ježka pro nevidomé, Konzervatoře J. Deyla a Dívčí katolické školy připravili unikátní koncert Po stopách sv. Anežky České, jehož program vznikl ve vzájemné spolupráci. Hudba mladých umělců se rozezní v úterý 19. října 2021 od 18:00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi...

Praha pomůže zachovat Linku důvěry v plném provozu praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město schválilo dofinancování provozu Linky důvěry. Během pandemie došlo ke zvýšení počtu volajících klientů a tím i nákladů na provoz linky. Díky dotaci ve výši 500 tisíc korun bude Linka důvěry fungovat až do konce roku bez omezení, tedy v režimu 24/7.

Prague City Data Congress 2021 opět přivede do metropole experty na městská data praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Jak modernizovat město pomocí nenovějších technologií a práce s daty, a zároveň nezahltit obyvatele zbytečnými technologiemi? Jakými způsoby lze pomocí dat omezovat koronavirovou nákazu a jak život Pražanů ovlivní umělá inteligence? To jsou jen některé z otázek, na které budou hledat odpovědi účastníci letošního...

Zákazníky zkrachovalého dodavatele energií převezmou i společnosti s majetkovým podílem Prahy praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Dodavatel energií, společnost Bohemia Energy (BE), dnes oznámila, že ukončuje svoji činnost. Její klienty nyní postupně převezmou mimo jiné i dvě společnosti s majetkovým podílem hlavního města Prahy. Dodávky elektřiny a plynu tak zákazníkům dočasně zajistí Pražská energetika, a.s. (PRE), a Pražská...

Nová studie doplňuje poznatky o pohřebišti obětí nacismu a komunismu v Ďáblicích praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město společně s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vydává novou publikaci „Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje“, která poprvé přehledně předkládá dějiny druhého největšího pražského hřbitova, který je zároveň nejvýznamnějším pohřebištěm obětí nacistické okupace a...

Praha řeší, co s billboardy na městských pozemcích praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Zhruba třetina všech billboardů v Praze se nachází na městských pozemcích. Mezi nimi i takové, které odporují Pražským stavebním předpisům. Hlavní město Praha nyní pověřilo Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., aby navrhla, co s nimi dál.

Praha se zastala své radní ve sporu se společností provozující hazard praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání jednomyslně odsouhlasila připojení hlavního města jako vedlejšího účastníka soudního řízení vedeného u Městského soudu v Praze. A to na straně žalované, radní hl. m. Prahy pro legislativu Hany Kordové Marvanové, která dlouhodobě prosazuje regulaci hazardu na území metropole. Žalobu na...

Prague City Tourism s partnery spouští novou kampaň. Hlavní město chce přilákat do metropole bonitnější klientelu praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Marketingová digitální kampaň organizace Prague City Tourism a partnerů cílí především na vybrané evropské trhy. Cílem je pozvednout status Prahy jako města, kde i náročnější klientela nalezne to, co hledá. Díky komplexní strategii organizace věří, že kampaň do metropole přiláká...

Na sdíleném kole s Lítačkou zdarma až čtyřikrát denně na patnáct minut praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Praha spustila pilotní projekt propojení sdílených kol s Pražskou integrovanou dopravou. Každý majitel elektronické předplatní jízdenky pro Prahu bude moci využít zdarma až čtyřikrát denně prvních 15 minut jízdy na sdíleném kole provozovatelů Rekola a Nextbike. V podzimním pilotním provozu tak město chce otestovat zájem...

Zástupci Prahy a Bruselu slavnostně odhalí Lavičku Václava Havla u budovy Evropského parlamentu praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město Praha iniciovalo umístění Lavičky Václava Havla v Bruselu. Poprvé zpřístupněna veřejnosti bude v úterý 12. října 2021 i za přítomnosti primátora Prahy Zdeňka Hřiba a radní pro kulturu Hany Třeštíkové. Smyslem projektu je podpořit demokratickou otevřenost k dialogu odkazující na osobu...

Hlavní město otevřelo ve Smíchovské SPŠ první coworkingové centrum pro technologické a podnikatelské startupy praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Ve čtvrtek 7. října 2021 se na pražském Smíchově konalo slavnostní otevření coworkingového centra Next Zone, a to při příležitosti 120. výročí od založení Smíchovské SPŠ a gymnázia. Nově vzniklé centrum je unikátní svým technologickým zázemím pro startupy a celou komunitu.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!