Magistrát chrání křehké seniory i pracovníky klíčových profesí zajištěním extra vakcín proti sezónní chřipce praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město zajistilo pět tisíc vakcín proti sezónní chřipce navíc, nyní je ve spolupráci s Městskou poliklinikou Praha distribuuje. Cílem posíleného očkování proti sezónní chřipce je ochrana nejzranitelnějších obyvatel domovů pro seniory a dalších pobytových služeb, zvýšení...

TSK hledá dodavatele rekonstrukce Libeňského soumostí praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Technická správa komunikaci hl. m. Prahy (TSK) vypsala veřejné zakázky na rekonstrukci Libeňského mostu a na správce stavby a koordinátora celé akce. Předmětem první veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních prací a souvisejících projekčních a inženýrských činností. Výběr proběhne podle standardů FIDIC – Yellow book, tedy projekt...

Zličínský rybník Dolejšák prošel revitalizací praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Jako další vodní plocha v rámci dlouhodobého projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ prošel revitalizací rybník Dolejšák na Zličíně. Všechny práce v hodnotě 5,5 mil. Kč připravoval a zajišťoval odbor ochrany prostředí pražského magistrátu, akce byla financována z rozpočtu hlavního města Prahy.

Hřbitovy ve správě hlavního města budou v období dušiček otevřeny do 18:00 hodin, od 3. listopadu pouze do 17:00 hodin praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Veškeré hřbitovy na území hlavního města, o které se stará Správa pražských hřbitovů, budou v období dušiček, tedy do pondělí 2. listopadu, na kdy připadá Památka zesnulých, otevřené do 18:00 hodin. Od 3. listopadu až do konce února pak do 17:00 hodin. Praha společně se...

Praha získala pozemky pro stavbu tramvajové trati Modřany – Libuš praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Praha pondělním rozhodnutím městské rady získá do svého vlastnictví nejdůležitější pozemky nutné pro stavbu tramvajové trati Modřany – Libuš. Smění je s nynějšími vlastníky za jiné a rozdíl ceny, který činí 677 000 Kč, doplatí.

Hlavní město finančně podpoří přepravu seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí finančních prostředků na specializovanou přepravu seniorů a Pražanů se zdravotním znevýhodněním, kterou poskytuje spolek HEWER. Necelý jeden milion korun poslouží k nákupu pohonných hmot, na platy řidičů nebo na zajištění zázemí autoprovozu.

Hlavní město apeluje na veřejnost i organizátory, aby při shromážděních 28. října důsledně dodržovali vládní opatření praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist V rámci 28. října je oznámeno několik veřejných shromáždění na různých místech v Praze. Hlavní město proto důrazně apeluje na organizátory a veřejnost, aby vzhledem k současné epidemické situaci důsledně dodržovali vládní opatření týkající se shromažďování osob. Omezení jsou...

Nová silnice propojí Kolovraty s Pražským okruhem. Auta nebudou muset jezdit skrze obce praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Praha učinila důležitý krok spojený se stavbou Pražského okruhu. Rada hlavního města vybrala projektanta na výstavbu nové části tzv. aglomeračního okruhu v blízkosti pražského Nedvězí. Tento úsek, jenž propojí Kolovraty a Pražský okruh (úsek 511), má za cíl odlehčit městským částem a menším obcím od...

Na Staroměstském náměstí je k vidění výstava ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Na pražském Staroměstském náměstí byla zahájena unikátní streetová výstava Bílá hora 1620 – Osudový mezník našich dějin. Na výstavních panelech najdou návštěvníci až do 19. listopadu ucelený přehled historických souvislostí spojených s touto významnou událostí. Zároveň byla výstava spuštěna i v online podobě na...

Radní hl. m. Prahy schválili zřízení nové tramvajové trati na Pankráci praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Rada hl. m. Prahy dnes schválila záměr zřízení nové tramvajové trati situované v ulici Na Pankráci a částečně ulici Budějovická, a to v úseku od křižovatky s ulicí Hvězdovou po křižovatku s ulicí Bystřická. Mezi ulicemi Na Veselí a Hvězdova se již staví tramvajová trať, na kterou nově schválená tramvajová trať naváže....

Praha chce dopravně ulevit Vítěznému náměstí. Začne projektová příprava nového propojení Evropské a Svatovítské ulice praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Vítězné náměstí v Praze 6 je dlouhodobě jednou z nejvytíženějších křižovatek na území hlavního města. Na náměstí je plánována celková přestavba, která si klade za cíl uvolnit jeho střed, ulehčit dopravě a vytvořit zde nový veřejný prostor. Rada hl. m. Prahy proto rozhodla o...

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí letos v obvyklé podobě nebudou, ozdobí jej pouze strom praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Největší Vánoční trhy v České republice na Staroměstském a Václavském náměstí se letos ve svém obvyklé podobě konat nebudou. Hlavní město Praha se na tom domluvilo s organizátorem trhů, společností Taiko, a.s. Rozhodnutí vyplynulo z aktuální situace související s pandemií COVID-19. Vánoční atmosféru...

Pracovníci škol a školských zařízení obdrželi od Prahy poděkování praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist V současné době nejenom hlavní město Praha, ale celý svět prochází těžkou zkouškou. Pandemie koronaviru ohrožuje životy naše a našich blízkých a naše sociální a ekonomické struktury se i po překonání toho kritického období budou ještě dlouho potýkat s negativními dopady nutných epidemických opatření. Hlavní město je si toho...

Pracoviště pražského registru vozidel v Břevnově je z důvodu karantény zcela uzavřeno praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Magistrát hl. m. Prahy oznamuje, že od 26. října do odvolání je z důvodu karantény pracoviště registru vozidel odboru dopravněsprávních činností v Praze 6 - Břevnově, Radimova 39, mimo provoz. Nebude ani odbavovat klienty, kteří se objednali k návštěvě prostřednictvím rezervačního systému.

Hlavní město spustí novou kampaň proti koronaviru. Svou tvář jí propůjčili lidé v první linii praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město pokračuje v kampaních proti koronaviru s cílem ukázat, jak je více než kdy jindy důležitá slušnost, pomoc ostatním a lidé kolem nás, kteří jsou v první linii a zachraňují životy každý den. Nová kampaň „Chraňte sebe i ostatní“ je postavena na pozitivní komunikaci a na fotografiích...

Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na pořadatele veřejných akcí i trhů praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Krizový štáb hl. m. Prahy žádá pořadatele velkých akcí ve veřejném prostoru, aby upustili od pořádání jakékoli akce, která by mohla přispět k dalšímu šíření nemoci COVID-19. Zároveň upozorňuje pořadatele trhů na území Prahy, aby striktně dodržovali nařízení vlády ČR, jinak se vystavují hrozbě správního řízení a uložení...

Císařský ostrov se znovu propojil s Trojou. Nová Trojská lávka je otevřená, stavba netrvala ani rok praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Po třech letech od nešťastného pádu Trojské lávky jsou městské části Praha 7 a Praha-Troja znovu propojené novou Trojskou lávkou. Pohodlně na ní budou společně fungovat pěší, cyklisté i lidé na kolečkových bruslích. V případě potřeby po ní přejedou také vozidla Integrovaného záchranného...

Na pracovišti pražského registru vozidel ve Vysočanech je z důvodu karantény omezen provoz praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Magistrát hl. m. Prahy oznamuje, že od 23. října do odvolání je z důvodu nákazy jednoho pracovníka a karantény dalších omezen provoz na pracovišti registru vozidel odboru dopravněsprávních činností ve Vysočanech, Na Výběžku 11. Jedná se o další pracoviště registru vozidel, na kterém tento týden musel...

Praha bude do půlky listopadu přijímat nabídky na prodej ubytovacích zařízení a bytových domů praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Záměr hlavního města nakoupit ve veřejné soutěži objekty k ubytování lidí z řad podporovaných profesí a osob v sociální tísni byl již zveřejněn na úřední desce. V dokumentu se zájemci dozvědí, za jakých podmínek se mohou vyhlášené veřejné soutěže zúčastnit. Výzva byla zveřejněna i na Realitním...

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!