Pražská rada dopisem požádala předsedu vlády o umožnění opětovně zavést testování ve školách praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Kvůli znovu se zhoršující epidemiologické situaci a nárůstu počtu nakažených se hlavní město Praha přiklání k možnosti zavedení opětovného testování na školách primárně neinvazivními PCR testy v intervalu jednou za 14 dní, tedy nikoliv jednou týdně, jak tomu bylo doposud. Premiéra Andreje Babiše o to...

Metropolitní očkovací centrum bude od příštího týdne pokračovat v novém režimu, jeho provoz převezme společnost Medicon praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Velká očkovací centra mimo zdravotnická zařízení se v celé republice postupně uzavírají. Také Metropolitní očkovací centrum utlumuje svoji činnost a podle plánu končí k pátku 17. září 2021 s jeho provozem hlavní město. Očkovací centrum bude i nadále fungovat v omezeném...

Dům v ulici Na Bělidle se znovu otevřel seniorům praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Dům Na Bělidle 34 v Praze 5 měl sloužit seniorům už od roku 2015, služby bývalého nájemce v něm ale využívalo minimum lidí a po ukončení dotací z pražského magistrátu nájemce přestal platit nájemné. Radní Milena Johnová a Jan Chabr proto smlouvu vypověděli a díky soutěži nyní dům znovu ožil. Seniorské centrum s kulturními a vzdělávacími...

V rámci oslav Světového dne dárců kostní dřeně se v Zoo Praha budou moci do registru hlásit noví zájemci praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Magistrát hl. m. Prahy navazuje na své nedávné aktivity a ve spolupráci se spolkem Alma mater uspořádá v sobotu 18. září nábor do registru dárců kostní dřeně v areálu Zoo Praha. Lidé se mohou po splnění několika podmínek přihlásit a pomoci tak pacientům s poruchou krvetvorby čekajícím na...

Praha ve spolupráci s neziskovými organizacemi pokračuje v postupném očkování lidí bez přístřeší na území hlavního města praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Ve snaze zajistit co nejvyšší proočkovanost Pražanů organizuje hlavní město od poloviny července očkování lidí bez přístřeší. Díky dohodě s Ministerstvem zdravotnictví očkuje Praha i cizince bez domova, kteří žijí na území hlavního města. Během osmi očkovacích akcí se...

Nájmy v Praze v první polovině roku 2021 mírně zlevnily. S podzimem a návratem studentů se pokles pravděpodobně zastaví praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Výše cen nájemního bydlení v hlavním městě pololetně poklesla o 2,8 %. Průměrný nájem v Praze se nyní pohybuje okolo 279 Kč/m². Vyplývá to z analýzy, kterou pro Magistrát hl. m. Prahy zpracovala společnost Deloitte.

Hlavní město získalo ocenění za projekt pocitové mapy v soutěži Zlatý erb 2021 praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist V rámci 18. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2021 o nejlepší webové stránky, elektronické služby a smart projekty měst a obcí získalo hlavní město druhé místo za projekt Pocitová mapa Zdravá Praha 2021. Díky této mapě se mohou lidé až do konce září vyjádřit se on-line k místu, kde žijí, pracují a tráví...

Magistrát podpořil přelomové stanovisko Prahy 1. Krátkodobé ubytování není totéž jako trvalé bydlení praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Stavební úřad Prahy 1 rozhodl, že poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytě v Růžové ulici je v rozporu s účelem, k němuž byl byt kolaudován. Následně jeho stanovisko potvrdil odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy a zamítl odvolání majitele bytu.

Studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy budou získávat praktické zkušenosti na magistrátních odborech praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Pražští radní odsouhlasili Memorandum o spolupráci pro umožnění výkonu odborné praxe studentů, jejichž náplní bude získání dovedností z právní oblasti na určených odborech Magistrátu hl. m. Prahy. Toto Memorandum navazuje na již přijaté Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Prahou a...

Zájemci o voličský průkaz odkudkoliv z ČR mohou nově žádat online přes Portál Pražana praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Portál Pražana nově nabízí možnost požádat si o voličský průkaz, a to nejen pro obyvatele Prahy, ale i pro jakýkoliv volební okrsek na území České republiky. Následně úřad průkaz zašle voliči, popřípadě si jej mohou jednotliví žadatelé vyzvednout osobně či přímo v den voleb na zastupitelském úřadu. Do konce...

V Praze začne už ve čtvrtek Evropský týden mobility praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Od čtvrtka 16. září v Praze opět začíná Evropský týden mobility - týden zaměřený na udržitelnou dopravu a všechny její souvislosti. Po celý týden budou mít Pražané možnost dozvědět se více o aktivních a šetrných způsobech dopravy a zapojit se do akcí, které se každoročně uskutečňují ve městech po celé Evropě. Hlavní město Praha, městské...

Praha vyhlásila dotační program v oblasti rodinné politiky praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Rada hl. m. Prahy na včerejším jednání schválila vyhlášení tradičního dotačního programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2022, který je určený právnickým osobám poskytujícím služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Program je vyhlašován v souladu s cíli aktuálního materiálu Základní směry prorodinné politiky hlavního města...

Rada rozhodla o výběru zhotovitele P+R Nové Butovice praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla o výběru dodavatele stavby P+R záchytného parkoviště Nové Butovice. Nejvhodnější nabídku k veřejné zakázce podal dodavatel „Společnost Parkovací dům Petržílkova“ (Metrostav DIZ s.r.o. + Trigema Building a.s s nabídkovou cenou 292 747 189 Kč bez DPH. Stavba začne v ideálním případě ještě letos v listopadu a...

Mezinárodní jízda míru oživí slavný cyklistický závod praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Amatérští sportovci z Německa i Česka o víkendu vyrazí v rámci přeshraniční sportovně kulturní události z Chemnitzu do Prahy a zase zpět. Akce navazuje na známý Závod míru a je součástí dlouhodobého projektu saského města, které obdrželo prestižní titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2025. Účastníky první etapy přivítají dnes v...

Praha zajistí ve spolupráci s praktickými lékaři očkování imobilních osob v jejich domácím prostředí praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Speciální mobilní očkovací tým s celopražskou působností dnes poprvé vyrazil po městě za zájemci o vakcínu, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do očkovacího místa ani ordinace praktika. Vakcína bude těmto lidem podána přímo v jejich domovech. Za den navštíví tým až osm adres, kde...

Pracovní skupina projednala zprávu o očkování v Praze praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Koordinační pracovní skupina k očkování zřízená radní pro oblast zdravotnictví Milenou Johnovou dnes projednala souhrnnou zprávu krajského koordinátora očkování a ředitele odboru zdravotnictví MHMP Martina Ježka. Zpráva se týkala dosavadního průběhu očkování v hlavním městě i jeho nebližšího výhledu.

Na Magistrátu hl. m. Prahy byl zahájen prorodinný audit praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město se věnuje tématu sladění pracovního a rodinného života, proto zadalo zpracování nezávislého auditu, jehož cílem je prověřit stávající stav, a ještě případně doplnit či zlepšit prorodinná opatření, která v současnosti již na úřadu fungují. První fáze byla zahájena začátkem září a kompletní výsledky by měly být k dispozici v...

Praha bojuje za spravedlivý výpočet výše poplatků za odpad. Vláda totiž trvá na skokovém zdražení lidem ze sídlišť praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město Praha již od poloviny roku 2021 vede intenzivní jednání s vládou o metodice stanovení výše poplatků za odpad. To brání Praze i dalším samosprávám zachovat dosavadní způsob stanovení ceny, která zohledňuje faktické náklady na svoz jednotlivých druhů popelnic. Praha...

Pražští studenti zvítězili ve dvou mezinárodních soutěžích praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Studenti pražských středních škol zvítězili ve dvou prestižních mezinárodních soutěžích, Young Artists and Authors Showcase a 2021 Youth Leadership Summit. Obě byly otevřeny celému světu, takže mezinárodní vítězství pražských studentů slouží i jako propagace škol a hlavního města v zahraničí.

Praha zahájila projekt inovací ve vzdělávání, cílí na podporu učitelů a ředitelů pražských základních a středních škol praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Praha bude rozvíjet inovace ve vzdělávání na základních a středních školách na území hlavního města. Jde například o výuku žáků s odlišným mateřským jazykem či speciálními vzdělávacími potřebami, podporu odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a...

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!