Středočeský kraj se připojil k projektu na podporu ovdovělým rodinám s dětmi kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Středočeští radní odsouhlasili poskytnutí částky ve výši 170 tisíc korun pro Nadační fond Vrba. „Tato jednorázová účelová dotace bude sloužit k zajištění financování pilotního projektu Terénní pracovník pro zajištění služeb ovdovělým rodinám s dětmi, k němuž jsme se nově připojili. Jde o službu, která je v těžkých...

Stavba Krčínovy cyklostezky je zahájena kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Dne 9. prosince 2019 byla poklepem základního kamene zahájena významná a dlouho očekávaná stavba cyklostezky Sedlčany – Prčice, též zvané Krčínova cyklostezka. Rozsáhlá stavba, která spojí město Sedlčany a Sedlec – Prčice, bude zprovozněna koncem listopadu roku 2020. Trasa nejdelší cyklostezky ve výstavbě v roce 2019 měří 13,5 km a je navržena od sedlčanské...

Radní schválili odměny pro výherce soutěže „My třídíme nejlépe“ kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Odměny pro první tři výherce 15. ročníku soutěže „My třídíme nejlépe“ dnes schválili středočeští radní. Soutěž, jejímž realizátorem je společnost EKO-KOM, a.s. společně se Středočeským krajem, je zaměřena na zvýšení účinnosti separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu, jako jsou plasty, papír, bílé a barevné sklo,...

Radní schválili aktualizaci stavby průtahu Dobříší, zařazenou v zásobníku projektů spolufinancovaných EU/EHP a národních zdrojů kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Aktualizaci záměru stavby s názvem „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice – I. a II. etapa“ schválila Rada kraje na svém jednání 9. prosince 2019. „U záměru došlo k navýšení předpokládané hodnoty nákladů, které tak činí 34,6 milionu korun,“...

Kraj dal kladné stanovisko EIA k vybudování obchvatu obce Ořech, žádá ale doplnění aktualizované akustické studie kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Středočeští radní schválili vydání vyjádření Středočeského kraje v záležitosti posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru stavby „Obchvatu obce Ořech – silnice III třídy“ a připojili se ke Krajské hygienické stanici Středočeského kraje s požadavkem na doplnění aktualizované...

Kraj chce modernizovat učebny dvou mělnických středních škol za více než 5 milionů korun kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Vybrané učebny v mělnické Střední průmyslové škola stavební a v tamním Gymnáziu Jana Palacha by měly projít modernizací. Jejich přestavba vyjde dohromady na více než pět milionů korun. Středočeský kraj na projekty přispěje patnácti procenty z této částky, zbytek předfinancuje a přihlásí ke schválení do...

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko bilancuje svůj první rok kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Zelené srdce Čech. Tak je označována kouzelná a trochu divoká krajina lesů, plání a kopců s nádhernými výhledy. V roce 2018 vznikl spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, aby citlivě rozvíjel cestovní ruch v tomto regionu, který byl dlouhá léta opomíjený. Nyní nastal čas pro rekapitulaci výsledků prvního roku jeho fungování. Území...

Advent na roztockém zámku kr-stredocesky.cz/web/urad/hom V prostorách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy se v neděli 8. prosince uskutečnil celodenní program Adventní neděle na zámku. V zámku i podzámčí probíhaly výtvarné dílny a workshopy, na nádvoří byly stánky s originálními ručně vyráběnými dárky, zámecká kuchyně nabízela tradiční pokrmy, třeba vánočku nebo „oukrop“. Pohodový druhý advent zajišťovala i káva, svařené...

Soutěže o nejkrásnější panenku vyrobenou seniory zná první vítězku. Ručně zhotovené panenky pomohou zachránit 69 dětských životů. kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Titul Miss Panenka Senior 2019 pro nejkrásnější panenku vyrobenou klienty krajských poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji získala Amálka, kterou vytvořila paní Milada Kutílková z domova seniorů Barbora v Kutné Hoře. „Panenky byly skutečně nádherné....

Webové stránky Středočeského kraje budou mimo provoz od pátku do neděle kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Z důvodu výměny infrastrukturních prvků dojde od pátku 6. 12. 2019 od 14:00 do neděle 8. 12. 2019 23:59 k výpadku sítě, webových stránek KÚSK (např. web kr-stredocesky.cz, ostatní webové stránky, Středočeské jízdné, Kotlíkové dotace, Portál PO a další informační systémy provozované v síti KÚSK) a všech informačních systémů....

Krajští silničáři převzali další dvě dokončené dopravní stavby kr-stredocesky.cz/web/urad/hom V prvních dvou dnech tohoto týdne převzali pracovníci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje další dvě dokončené dopravní stavby. V pondělí byla předána dokončená rekonstrukce silnice druhé třídy č. 105 Netvořice, která byla provedena v úseku mezi provozním staničením km 18,74 a km 21,35. Jde o úsek mezi křižovatkou...

Říčanští šachisté dostanou od kraje finanční injekci kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Finanční injekci ve formě individuální neinvestiční dotace ve výši 100 000 korun dostane od Středočeského kraje Klubu šachistů Říčany 1925, z.s. na projekt „SCM v šachu“. Na poskytnutou dotaci bude mezi krajem a spolkem šachistů uzavřena veřejnoprávní smlouva. „Peníze na podporu projektu, jehož cílem je navýšit objem kvalitní tréninkové...

Radní rozhodli o stavební uzávěře pro koridor plánované tramvajové tratě z Písnice do Jesenice kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Kromě tramvajové tratě do Zdib, u níž se zahájení stavby blíží nejvíce, by měly v blízké budoucnosti vést nové koleje také do Jesenice. Radní Středočeského kraje rozhodli o vydání územního opatření o stavební uzávěře pro koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy. „Plánované tramvajové...

Radní dali zelenou přípravě stavby cyklostezky Praha – Rudná - Křivoklátsko kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Středočeští radní odsouhlasili zadání veřejné zakázky na vypracování technické studie proveditelnosti na stavbu cyklostezky Praha – Rudná a Křivoklátsko. „Cyklostezka se stane součástí propojení české metropole s významnou rekreační oblastí Křivoklátské lesy. Bude dlouhá zhruba 14 kilometrů a bude navazovat na cyklostezku...

Vedení Středočeského kraje v Budapešti jednalo o spolupráci v regionálním rozvoji, cestovním ruchu, inovacích a školství kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Zatímco hlavním tématem jednání zástupců vedení Středočeského kraje s představiteli župy Pešť byl cestovní ruch a regionální rozvoj, s maďarským ministrem inovací a technologií hejtmanka a manažeři SIC debatovali především o možnostech spolupráce ve vědě a výzkumu. „Bylo to...

V pořadí již šesté setkání se středočeskými starosty se uskuteční 10. prosince kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Již tradiční "Setkání vedení Středočeského kraje se starosty měst a obcí“ se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 v CLARION CONGRESS HOTELU PRAGUE, Freyova 33, Vysočany, Praha 9. Této, v pořadí již šesté, akce se zúčastní všichni členové Rady Středočeského kraje v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou. Na...

Oslavte s námi advent ve středních Čechách kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Už za pár dní, v neděli 1. prosince, začíná letošní advent, čtyřtýdenní období příprav na Vánoce. Všem těm, kteří ho chtějí strávit v klidu a uniknout nákupnímu šílenství, doporučuje Středočeská centrála cestovního ruchu mnoho krásných akcí v kraji, které určitě přispějí k Vaší dobré náladě a pohodovému naladění. Kompletní program na adventní období...

O adventu se na Krajském úřadě Středočeského kraje otevřou dveře sváteční atmosféře kr-stredocesky.cz/web/urad/hom O druhém adventním víkendu, konkrétně v sobotu 14. prosince, budou dveře na Krajském úřadě Středočeského kraje otevřeny pro všechny, kteří si budou chtít zpestřit adventní čas návštěvou metropole a možností podívat se do instituce, která má správu Středočeského kraje v popisu práce. „Ty, kteří se tak rozhodnou,...

42 hvězd mezi nebem a zemí kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Ve Středočeské vědecké knihovně byla ve středu 27. listopadu výstava představující 42 židovských autorů, kteří se narodili či část svého života prožili ve Středočeském kraji. „Dnes si připomínáme významnou skupinu židovských autorů, z nichž mnohé zasáhl holocaust. Kolektivu, který za uspořádáním této expozice stojí, bych rád poděkoval a přeji jim mnoho elánu do další...

O středočeském školství diskutovali zástupci kraje a ministerstva školství kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Česká školní inspekce a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovaly zprávu o výsledcích žáků, nerovnosti, struktuře, charakteristice soustavy a faktorech ovlivňujících vzdělávací výsledky v jednotlivých krajích České republiky. Se zprávou zaměřenou na Středočeský kraj se včera seznámili zástupci krajského...

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!