Revitalizace vodního toku Výrovky kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a byla zaměřena na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Výrovky, identifikaci problémových míst a navržení opatření, která mají zároveň...

Do pátku bude v rámci středočeského regionu k dispozici další odběrové místo v Českém Brodě kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Kromě stávajících odběrových míst ve Středočeském kraji vznikne do konce tohoto týdne další v nemocnici v Českém Brodě. „Toto místo bude otevřeno nejpozději do pátku tohoto týdne. Provozovat ho bude Česká laboratorní s.r.o.,“ upřesnil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk (ANO...

Úprava úředních hodin na Krajském úřadě Středočeského kraje kr-stredocesky.cz/web/urad/hom V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací se mění úřední hodiny na Krajském úřadě Středočeského kraje. Od 12. října se upravují následovně: budou v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 hodin do 17 hodin. Stejné úřední hodiny platí i pro pokladnu pro veřejnost a pracoviště CzechPOINT. Termíny potvrzené klientům do dnešního...

Na krajském Mapovém portálu jsou doplněné informace ke koronaviru a ke kotlíkovým dotacím kr-stredocesky.cz/web/urad/hom KORONAVIRUS - Aktuální informace Do interaktivní mapy byly přidány dvě nové vrstvy. Vrstvu odběrových míst nově Mapový portál Středočeského kraje sdílí od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Druhou vrstvou je vrstva školských zařízení určených pro péči o děti a mládež zaměstnanců Integrovaného...

Omezení rozsahu úřední doby podatelny, pokladny pro veřejnost a Czech POINTU kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Rada Středočeského kraje rozhodla o omezení úřední doby podatelny, pokladny pro veřejnost a Czech POINTU. Úřední hodiny podatelny, pokladny pro veřejnost a Czech POINTU jsou následující: pondělí - od 8 do 13 hodin středa - od 12 do 17 hodin. Tato úprava je v souladu s aktuálním rozsahem úředních hodin Krajského úřadu...

Oblastní nemocnice v Kladně má plně v provozu COVID oddělení v budově M kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Vzhledem k epidemiologické situaci se Oblastní nemocnice Kladno vrátila k řešení z první vlny koronavirové krize, čímž je zřízení COVID oddělení v celé samostatné budově M, kde se za normálních okolností nachází oddělení rehabilitace a chirurgie. Nově zřízené COVID oddělení je ode dneška 22. října plně v provozu a přesouvá se...

V Klaudiánově nemocnici se otevřela nová lékárna kr-stredocesky.cz/web/urad/hom V mladoboleslavské nemocnici se dnes otevřela nová výdejna léků. Přestěhovala se z původního místa v interním pavilonu. Nové prostory vznikly v nevyužívaném vnitrobloku mezi hlavní spojovací chodbou a chodbou do nové interny. Nemocnice tak elegantně využila volné místo a zároveň usnadní pacientům a návštěvníkům vyzvedávání léků. Lékárna je totiž na...

V Klaudiánově nemocnici se otvírá nová lékárna kr-stredocesky.cz/web/urad/hom V mladoboleslavské nemocnici se dnes otvírá nová výdejna léků. Přestěhovala se z původního místa v interním pavilonu. Nové prostory vznikly v nevyužívaném vnitrobloku mezi hlavní spojovací chodbou a chodbou do nové interny. Nemocnice tak elegantně využila volné místo a zároveň usnadní pacientům a návštěvníkům vyzvedávání léků. Lékárna je totiž na...

Soutěž Zlatý erb 2020 ve Středočeském kraji zná své vítěze kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Již 22. ročník krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí zná své vítěze. První místa v jednotlivých kategoriích ve Středočeském kraji obsadily Odolena Voda, Chrášťany a Rožmitál pod Třemšínem. Zvláštní cenu poroty získala Hlásná Třebaň. „Ve Středočeském kraji pozitivně vnímáme obměnu...

Celkem 45 škol bude zajišťovat péči pro děti zaměstnanců IZS kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Podle nařízení hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) bude 45 škol vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách,...

Přes třicet škol bude zajišťovat péči pro děti zaměstnanců IZS kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Podle nařízení hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) bude 34 škol vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách,...

EIB podepsala 1,3 miliardovou půjčku na zlepšení zdravotní péče a jiné klíčové infrastruktury ve Středočeském kraji kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Více jak polovina z celkového úvěrového rámce ve výši 3,05 miliardy korun zamíří na podporu zdravotnické infrastruktury Financování půjde částí také do dopravy, sociální péče, vzdělávání a energetické hospodárnosti veřejných budov Nové partnerství bude podporovat regionální...

Kladenská nemocnice rozšířila laboratoř o PCR pracoviště kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno se dočkala nového PCR pracoviště, které umožní celkové rozšíření testovacích možností zejména s ohledem na řešení současné situace spojené s pandemií COVID-19. Zdravotnické přístroje pořídila nemocnice za částku 1,7 milionu korun vč. DPH. „Hlavním cílem pořízení nových přístrojů do laboratoře...

Od 19. do 30. října budou omezeny školní spoje v rámci středočeské integrované dopravy kr-stredocesky.cz/web/urad/hom V rámci středočeské integrované dopravy budou z důvodu dočasného zrušení prezenční výuky omezeny autobusové spoje, které primárně zajišťují dopravu žáků a studentů do škol. Krizový štáb Středočeského kraje rozhodl o jejich omezení na období od 19. do 30. října 2020.

Vyhrály Agnes, Táňa a Indiánka. Soutěž Miss panenka senior má své vítěze kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Soutěž Miss panenka senior 2020, kterou pořádá český UNICEF společně se Středočeským krajem, má své vítěze. Do soutěže o nejhezčí ručně vyrobenou panenku se letos zapojilo 43 poskytovatelů sociálních služeb ze středních Čech. Jejich klienti vyrobili rekordních 160 panenek. Do charitativní akce na podporu očkování dětí v...

Rada schválila návratné bezúročné půjčky pro téměř 4 000 středočeských živnostníků. Žádosti lze podávat ještě do 31. října kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Další žádosti středočeských živnostníků o bezúročnou půjčku kraje ekonomicky zasažených epidemií Covid-19 schválili dnes středočeští radní. „Žádosti o bezúročnou pomoc projednáváme každý pracovní den. Celkem jsme už schválili půjčky v hodnotě 92 460 000 korun,“ říká náměstek...

Rada schválila návratné bezúročné půjčky pro téměř 4 000 středočeských živnostníků. Žádosti mohou podávat ještě do 31. října kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Další žádosti středočeských živnostníků o bezúročnou půjčku kraje ekonomicky zasažených epidemií Covid-19 schválili dnes středočeští radní. „Žádosti o bezúročnou pomoc projednáváme každý pracovní den. Celkem jsme už schválili půjčky v hodnotě 92 460 000 korun,“ říká...

Díky Kreativním voucherům Středočeského kraje učíme firmy přemýšlet jinak, říká manažerka SIC kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Středočeská firma MONTANA s.r.o. více než 19 let dodává hydrantové systémy do průmyslových podniků. Na trhu jsou však další dodavatelé, kteří nabízejí téměř identické produkty a zákazník si tak vybírá pouze podle ceny a termínu dodání. Zástupci společnosti MONTANA se proto rozhodli využít služeb...

Úprava úředních hodin na Krajském úřadě Středočeského kraje kr-stredocesky.cz/web/urad/hom V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací se mění úřední hodiny na Krajském úřadě Středočeského kraje. Od 12. do 25. října se upravují následovně: budou v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 hodin do 17 hodin. Stejné úřední hodiny platí i pro pokladnu pro veřejnost a pracoviště CzechPOINT. Termíny potvrzené klientům do...

Uzavření budovy Polabského muzea v Poděbradech pro veřejnost kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Polabské muzeum v Poděbradech bude od 7. 10. do 18. 10. 2020 z provozních důvodů uzavřeno pro veřejnost. Další provozy Polabského muzea – Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, Památník Jiřího z Poděbrad v Poděbradech a Památník Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem jsou pro veřejnost otevřeny bez omezení. Vlastivědné muzeum...

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!