Středočeský kraj hledá šéfa komunikace kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Krajský úřad Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na post vedoucí či vedoucího oddělení komunikace (tiskového a PR). Zájemci se mohou hlásit do 27.8. 2021. Martina Kemrová, dosavadní vedoucí oddělení, se rozhodla z této funkce odejít. K předání agendy by mělo dojít ve třetím čtvrtletí. „Martina odchází vstříc dalším pracovním výzvám, které lépe...

Rozestavěné nymburské okružní křižovatky dokončí nově vysoutěžený zhotovitel kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Přestavbu dvou nymburských páteřních křižovatek II/503x II/330 a II/503xII/331 na křižovatky okružní provede nově vysoutěžený zhotovitel Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk. Takové je rozhodnutí Rady Středočeského kraje ze dne 29. července 2021. Komplikace provázely přestavbu nymburských křižovatek na okružní už od samého...

Rada kraje schválila první finanční příspěvky ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Prvních sedm žádostí o finanční příspěvek kraje na projekty obcí v oblasti vylepšení dopravní infrastruktury dnes doporučili krajští radní schválit zastupitelům Středočeského kraje. „Jejich celková hodnota je cca 21 milionů korun, o dalších 79 mohou obce stále žádat až do 30. září,...

Tři miliony korun na projekty posilující biodiverzitu kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Rada kraje na dnešním zasedání schválila vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací v celkové výši 3 miliony korun ke spolufinancování projektů z Operačního programu životního prostředí se zaměřením na posílení biodiverzity v krajině. Žádosti je možno podávat v od 4.8.2021 do 15.9.2021. „Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je...

Provoz na málo využívaných lokálních tratích nahradí kraj autobusy kr-stredocesky.cz/web/urad/hom S analýzou provozu na málo využívaných lokálních tratích na území Středočeského kraje se dnes seznámili středočeští radní. Odsouhlasili záměr zefektivnění veřejné dopravy a převedení výkonů z málo vytížených železničních tratí na autobusovou dopravu. Celková předpokládaná finanční úspora by měla dosáhnout cca 52 milionů korun....

Návštěvníkům Památníku tří odbojů v Lošanech se budou věnovat průvodci z Regionálního muzea Kolín kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Další krok v přípravě otevření Památníku tří odbojů v Lošanech u Kolína schválila Rada kraje na svém zasedání 29. 7. 2021. Zájemcům o moderní historii se v památníku budou věnovat lektoři a průvodci z Regionálního muzea Kolín. Základ k této dohodě položilo Memorandum o spolupráci se spolkem Mašínův...

Letní škola územního plánování začala prvním webinářem kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Ve čtvrtek 22. července proběhl první ze série webinářů Letní školy územního plánování, kterou ve spolupráci s Mgr. Zahumenským připravil náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Ing. Bc. Jiří Snížek. Na prvním semináři se přednášející Mgr. David Zahumenský a Mgr. Vendula Zahumenská, advokáti s mnohaletou praxí...

Očkování proti COVID-19 bez registrace i ve Středočeském kraji kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Na čtyřech místech se bude možné od srpna nechat očkovat bez předchozí registrace. „Přistoupili jsme k tomu, že očkování bez registrace bude prováděno ve stávajících očkovacích místech ve vyhrazených časech. Toto řešení se zdá být optimální, zejména z důvodu zajištění personální, technické a medicínské podpory bez nutnosti stěhování...

Integrace veřejné dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku od 1. srpna kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Od 1. srpna 2021 (neděle) bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta rozsáhlá oblast zahrnující Kolínsko, Kutnohorsko a Uhlířskojanovicko. Při integraci bude zavedeno 38 nových autobusových linek PID, na 24 linkách PID a 6 linkách SID bude upraven jejich provoz a jedna linka PID bude zrušena....

Stojíme při vás a jsme připraveni pomáhat, vzkázala hejtmanka do německého partnerského regionu postiženého záplavami kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Hejtmanka Petra Pecková dnes v souvislosti s přírodní katastrofou, která postihla spolkovou zemi Porýní-Falc, zaslala dopis ministerské předsedkyni Malu Dreyer a prezidentu tamního Zemského sněmu Hendriku Heringovi. Oběma představitelům spolkové země, která je partnerským regionem...

Středočeský kraj prověří možnosti odkupu a využití Hrabalovy chaty kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Možnost odkupu a využití chaty v Kersku na Nymbursku, kde pobýval známý český spisovatel Bohumil Hrabal, se dnes rozhodli prověřit radní Středočeského kraje. „Na krajské radě jsme se dohodli, že zkusíme prověřit možnosti nabytí Hrabalovy vily do krajského majetku. Chceme především na samém začátku zhodnotit, jak by bylo možné...

Středočeský kraj pozastavuje přípravu stavby Klánovické spojky kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Středočeský kraj pozastavuje přípravu stavby Klánovické spojky Investorská příprava Klánovické spojky se pozastaví, rozhodli dnes středočeští krajští radní. „Stalo se tak na základě odezvy z území. Zástupci obce Šestajovice a městské části Klánovice vyjádřili jasný nesouhlas s připravovanou stavbou za současných podmínek. Silný odpor...

Zástupci Středočeského kraje navštívili výzkumné centrum BIOCEV kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, radní pro životní prostředí Jana Skopalíková a radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík, ve středu 14. července navštívili společné výzkumné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy. “Jsem nesmírně hrdá na to, že naprosto zásadní instituce, která se věnuje vědě a výzkumu,...

Zástupci Středočeského kraje navštívili výzkumné centrum BIOCEV kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Vestec, 14. července 2021 – Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, radní pro životní prostředí Jana Skopalíková a radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík, navštívili společné výzkumné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy. “Jsem nesmírně hrdá na to, že naprosto zásadní instituce, která se věnuje vědě a...

Počet vakcín podaných ve středních Čechách dnes překročil milion, zástupci kraje navštívili další očkovací centra v regionu kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Ve Středočeském kraji dnes kolem poledne padla hranice jednoho milionu podaných vakcín proti Covidu-19. Očkování stále pokračuje ve všech 22 městech. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) a radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) se shodou okolností právě dnes vydali do dalších...

Mnichovo Hradiště zůstává ve Středočeském kraji, k Libereckému připojeno nebude. kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Mnichovo Hradiště zůstává ve Středočeském kraji, k Libereckému připojeno nebude. Petra Pecková a Martin Půta se dohodli na spolupráci pro Mnichovohradišťsko a Turnovsko Mnichovo Hradiště zůstane i nadále ve Středočeském kraji. V současné chvíli by vynaložené úsilí na územní změnu neodpovídalo přínosům, navíc otázka,...

Středočeský kraj navázal spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Radní STČK pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) se minulý týden sešel s děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) prof. MUDr. Jozef Rosinou, Ph.D., MBA, aby prodiskutovali možnosti spolupráce Fakulty se středočeskými středními školami odpovídajícího typu. Fakulta biomedicínského...

Středočeský kraj navázal spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Radní STČK pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) se minulý týden sešel s děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, aby prodiskutovali možnosti spolupráce Fakulty se středočeskými středními školami odpovídajícího typu. Fakulta biomedicínského...

Rekonstrukce pavilonu staré interny v mladoboleslavské nemocnici je dokončena kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi dokončila revitalizaci a modernizaci pavilonu č. 4. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) si ve čtvrtek 8. července za doprovodu radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) přijela prohlédnout dokončená patra původní staré interny. Vrcholem této rekonstrukce bylo...

Nová lávka v Lužci už slouží cyklistům. Kraj na ni přispěl 4,8 milionu korun kr-stredocesky.cz/web/urad/hom V Lužci nad Vltavou byla v tomto týdnu otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Nahradila původní přívoz a zlepšila spojení mezi obcemi na obou březích. Lužce nad Vltavou s obcí Vojkovice, Hostín u Vojkovic a Zálezlice. Lávka je zároveň součástí významné mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 7, která vede z Norska přes Českou...

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!