Novinky na železnici: V Ústeckém kraji zezelenají i některé vlaky kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 S prosincovou změnou jízdních řádů se na kolejích objeví také noví železniční dopravci. U všech bude platit tarif Dopravy Ústeckého kraje, cestujícím se vyplatí jezdit na tzv. jízdenku DÚK.

České dráhy zajistí v Ústeckém kraji 80 procent regionální drážní dopravy kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Zástupci Českých drah podepsali pět nových smluv na zajištění veřejné drážní osobní dopravy v Ústeckém kraji. Největší tuzemský železniční dopravce zajistí 80 procent výkonů v regionální dopravě Ústeckého kraje a příští rok vypraví denně v průměru 672 regionálních vlaků.

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Kontaktní osoby: Mgr. František Mlnařík, tel.: 475 657 919, email: mlnarik.f@kr-ustecky.cz Karina Strnadová, tel.: 475 657 242, email: strnadova.k@kr-ustecky.cz Gabriela Smrčková, tel.: 475 657 198, email: smrckova.g@kr-ustecky.cz

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Kontaktní osoby: Mgr. Jana Kuráňová, tel.: + 420 475 657 276, email: kuranova.j@kr-ustecky.cz Mgr. Jana Cholinská, tel.: + 420 475 657 259, email: cholinska.j@kr-ustecky.cz

Výsledky výběrového řízení ze dne 4. 12. 2019 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Kontaktní osoba: Ing. Ivana Šlosarová, slosarova.i@kr-ustecky.cz, 475 657 483

Běloruská delegace na návštěvě Ústeckého kraje kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Na celodenní návštěvu zavítala do Ústeckého kraje delegace z Běloruska, se kterým náš kraj již několik let spolupracuje. Zástupci Běloruska v čele s velvyslancem Běloruské republiky Valery Kurdyukovem se setkali s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, radním pro investice Ladislavem Drlým a Jiřím Asterem, předsedou Krajské hospodářské komory ÚK.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Kontaktní osoby: Mgr. Jana Kuráňová, tel.: + 420 475 657 276, email: kuranova.j@kr-ustecky.cz Mgr. Jana Cholinská, tel.: + 420 475 657 259, email: cholinska.j@kr-ustecky.cz

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 a I/30 v okrese Chomutov kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Výsledky výběrového řízení ze dne 4. 12. 2019 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Kontaktní osoba: Ing. Ivana Šlosarová, slosarova.i@kr-ustecky.cz, 475 567 483

Dotazník: Jak bude obnovená Švestková dráha využitelná pro Vaše cestování? kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Dotazník se zabývá preferencemi cestujících při volbě dopravního prostředku. Je zaměřen na využívání veřejné dopravy v okolí tzv. "Švestkové dráhy", kde bude od 15.prosince 2019 obnoven pravidelný provoz vlaků z Mostu do Litoměřic. Sesbírané údaje poslouží k výzkumným účelům Dopravní fakulty ČVUT v Praze. Výstupy tohoto...

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!