I podnikatelé mají zdarma přístup k technickým normám kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy. Například podnikatelé, kteří informace potřebují, se tak dostanou do on-line databáze zdarma.

Žádost kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 25. 3. 2021.

Žádost kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 17. 3. 2021.

Hlasujte v soutěži „Krušnohorská NEJ“ kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Do konce srpna hlasujte pro novinku v oblasti turismu a cestování v Krušných horách. Svůj hlas můžete dát na webových stránkách www.krusnehory.eu „Krušnohorská NEJ“ nebo na FB Krušné hory – volný čas a turistika.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v úseku Prunéřov-Málkov kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Výstavy v muzeích a galeriích si budete moct prohlédnout online kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Muzea a galerie zřizovaná Ústeckým krajem ani po dobu lockdownu nepřestala s realizací výstavních projektů. Často se jedná o finančně i organizačně náročné aktivity koncipované několik let dopředu. Proto Rada Ústeckého kraje rozhodla o zhotovení virtuálních prohlídek výstav, které připravily příspěvkové organizace kraje pro 1. pololetí...

Týden očima hejtmana Jana Schillera 12. – 18. dubna kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Další týden je za námi a já bych se s vámi opět rád podělil o informace z pracovního týdne hejtmana Ústeckého kraje. Je toho mnoho, co každý týden ve vedení našeho kraje zažívám, ne vše se však vejde do jednoho příspěvku. Doufám, že se mi alespoň částečně daří vám svou práci přiblížit.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 v úseku mezi obcemi Litoměřice a Trnovany kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Zpoždění linky 628 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Z důvodu stavebních prací na vozovce v Litoměřicích nabírají autobusy linky 628,622, 638, výrazná zpoždění, které může být cca 20 minut.

Výstava Voda a civilizace covidu navzdory přijede v dubnu do Ústí nad Labem kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Úspěšná venkovní česká výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů na aktuální téma vyjela na letošní tour českými městy. Putovní výstava Voda a civilizace zůstává i po změnách ve společnosti stále aktuální. Za dva roky její existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než milion lidí. V dubnu zamíří do...

Doprava Ústeckého kraje: Mezi cestujícími se najdou tací, co se mi rádi svěří, říká průvodčí Ondřej ze Švestkové dráhy kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Když se v dnešní době řekne první linie, většině lidí se vybaví lékaři, sestry, záchranáři, hasiči či policisté. Za jejich činnost jim patří obrovský dík, ale Doprava Ústeckého kraje má také svoji první linii. Jsou to řidiči, průvodčí, dispečeři i strojvedoucí, kteří i v době...

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Velké Chvojno – Libouchec, k 115,403 – 116,725, pokládka mikrokoberce kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!