Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek seznámil poslankyni Květu Matušovskou se změnami na železnici kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 V polovině prosince spolu se změnami jízdních řádů začali po kolejích jezdit noví železniční dopravci. Měsíc od vyjetí celkem šesti nových dopravců se s provozem seznámila také poslankyně PS PČR Květa Matušovská, která je členkou dopravního podvýboru. Na cesty vyrazil také náměstek...

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek seznámil poslankyni Květu Matušovskou se změnami na železnici kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 V polovině prosince spolu se změnami jízdních řádů začali po kolejích jezdit noví železniční dopravci. Měsíc od vyjetí celkem šesti nových dopravců se s provozem seznámila také poslankyně PS PČR, která je členkou dopravního podvýboru. Na cesty vyrazil také náměstek hejtmana pro dopravu...

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek seznámil poslankyni Květu Matušovskou se změnami na železnici kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 V polovině prosince spolu se změnami jízdních řádů začaly po kolejích jezdit noví železniční dopravci. Měsíc od vyjetí celkem šesti nových dopravců se s provozem seznámila také poslankyně PČR, která je členkou dopravního podvýboru. Na cesty vyrazil také náměstek hejtmana pro dopravu...

Budoucí zubní technici ukázali na mezinárodní soutěži Ústecký Dent svůj um kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Letošní 4. ročník soutěže Ústecký Dent se uskutečnil v Ústí nad Labem za účasti soutěžících z celé ČR v rámci studijních oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik. Mezinárodní rozměr dodali celé akci účastníci z Německa a Slovenska.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I/27 v Litvínově, ul. Lomská - SDZ B20a "70" kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 mezi obcemi Děčín a Hřensko kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Budoucí zubní technici ukázali na mezinárodní soutěži Ústecký Dent svůj um kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Letošní 4. ročník soutěže Ústecký Dent se uskutečnil v Ústí nad Labem opět za účasti soutěžících studijních oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik z celé ČR. Mezinárodní rozměr dodali celé akci účastníci z Německa a Slovenska.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v obci Očihov, místní část Hradiště kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Budoucí zubní technici ukázali na mezinárodní soutěži svůj um kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Letošní 4. ročník soutěže Ústecký Dent se uskutečnil v Ústí nad Labem opět za účasti soutěžících studijních oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik z celé ČR. Mezinárodní rozměr dodali celé akci účastníci z Německa a Slovenska.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v Libouchci kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Děčín, ul. Uhlířská kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v obci Havraň kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!