V Děčíně se uskutečnil jubilejní 50. ročník Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Ve dnech 14. a 15. září 2021 proběhl v Děčíně jubilejní 50. ročník Mistrovství floristů ČR, akce z programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, na kterou se sjíždí ty nejtalentovanější květinoví aranžéři z celé republiky, ale i zahraničí. Soutěž probíhala tentokrát v prostorách areálu Střední školy zahradnické a...

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020 znají své laureáty kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Ve čtvrtek 16. září 2021 byly v Ústí nad Labem slavnostně uděleny a předány Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020. Ceny hejtmana se každoročně udělují v pěti kategoriích regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života. Návrh na udělení ceny může předložit občan, skupiny...

Nexen opět vybavil hasiče na Žatecku kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Jihokorejský výrobce pneumatik Nexen Tire Europe opět významnou měrou finančně podpořil hasiče v žateckém regionu, kterým pořídil nákladní kontejner, nehodovou clonu s reflexními prvky nebo sadu popruhů pro pohodlné snášení pacientů. V případě potřeby bude toto moderní vybavení sloužit nejen firmám ze strategické průmyslové zóny Triangle, včetně Nexen Tire, ale...

Uzavírka mostu v Horním Jiřetíně - prodlouženo do 30.9.2021 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Z důvodu úplné uzavírky mostu přes Jiřetínský potok dochází od 17. 5. 2021 do 30. 9. 2021 k úpravě jízdního řádu linky 521.

Dočasné zrušení autobusové zastávky Chomutov,Jitřenka - prodlouženo do 17. 10. 2021 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Z důvodu uzavírky ulice Jiráskova v Chomutově dochází od 12. 4. 2021 do 30. 9. 2021 ke zrušení obsluhy autobusové zastávky Chomutov,Jitřenka linkami 586 a 588.

Nexen opět vybavil hasiče na Žatecku kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Bitozeves, 16. září 2021 – Jihokorejský výrobce pneumatik Nexen Tire Europe opět významnou měrou finančně podpořil hasiče v žateckém regionu, kterým pořídil nákladní kontejner, nehodovou clonu s reflexními prvky nebo sadu popruhů pro pohodlné snášení pacientů. V případě potřeby bude toto moderní vybavení sloužit nejen firmám ze strategické průmyslové zóny...

Krušnohorská „NEJ" znají vítěze kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 O vítězství v soutěži Krušnohorská „NEJ“, kterou každoročně vyhlašuje uskupení SPO-NA, letos bojovalo osm novinek v oblasti cestovního ruchu v Krušnohoří. Boj o první tři místa byl tentokrát těsný a o vítězi nakonec rozhodoval každý hlas. Prvenství veřejnost přisoudila unikátní Zipline Klíny.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 V ROCE 2022 BUDE VYHLÁŠENA NOVÁ VÝZVA PROJEKTU KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V ÚSTECKÉM KRAJI. PROJEKT BUDE FINANCOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 - 2027. ANKETA KE ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU O KOTLÍKOVOU DOTACI V ROCE 2022.

Memorandum mezi Ústeckým krajem a The Duke of Edinburgh podepsáno kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller podepsal memorandum o spolupráci s The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DofE). Hejtman s ředitelem DofE Tomášem Vokáčem tak stvrdil spolupráci na programu, který umožní mladým lidem z regionu získat cenné zkušenosti pro jejich další rozvoj a profesní uplatnění.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE VE 2. KOLE JE UKONČEN. ALOKACE PROJEKTU JE VYČERPÁNA A ZÁSOBNÍK VYTVOŘEN.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!