Vlastníkům lesa pomáhá proti kůrovci další pomocník kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Jedním z důkazů, že vlastníci lesa boj s kůrovcem nevzdávají, je majetek Kinských na Žďársku. To patří k nejméně postiženým částem území Kraje Vysočina. A právě na tomto majetku se rozhodli, kromě tradičních způsobů eliminace škod kůrovcem, využít i novinky. Je jím zařízení, které umožňuje ošetřit insekticidem kmen zdravého stojícího stromu...

Aktuální informace k očkování bez registrace: O víkendu nabídne velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory neregistrovaným vakcínu Moderna kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Vzhledem k tomu, že velké očkovací centrum Jihlava-Hruškové Dvory avizuje vyčerpání dodaných vakcín Johnson & Johnson, bude neregistrovaným zájemcům o očkování během víkendu 31. 7. a 1. 8. nabídnuta dvoudávková vakcína společnosti Moderna. Vakcínou...

Aktuální informace k očkování bez registrace: O víkendu nabídne velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory neregistrovaným vakcínu Moderna kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Vzhledem k tomu, že velké očkovací centrum Jihlava-Hruškové Dvory avizuje vyčerpání dodaných vakcín Jonson & Jonson, bude neregistrovaným zájemcům o očkování během víkendu 31. 7. a 1. 8. nabídnuta dvoudávková vakcína společnosti Moderna. Vakcínou...

Politika územního rozvoje ČR: Kraj Vysočina si prosadil přímou účast při výběru lokality pro úložiště kr-vysocina.cz/vismo5/dokument V polovině července schválila Vláda ČR aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR. Pro Kraj Vysočina obsahuje dokument hned několik důležitých pasáží, z nichž nejzásadnější je ta týkající se případného budoucího výběru finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních...

Očkování bez registrace ve velkém očkovacím centru Jihlava – Hruškové Dvory první den využilo 186 osob kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory podalo během včerejšího odpoledne 186 dávek očkovací látky Jonson & Jonson zájemcům o neregistrované očkování. „V první hodině se podařilo na dvou vyčleněných pracovištích obsloužit osmdesátku zájemců o neregistrované očkování, další zhruba...

Na Vysočině začalo očkování bez registrace. Během první hodiny vakcínu dostala osmdesátka zájemců kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrováni na žádný termín, mohou v určených termínech přijít na očkování bez registrace do velkého Očkovacího centra Jihlava-Hruškové Dvory. Kraj Vysočina ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava využije kapacitu stávajícího očkovacího centra. Odpadá...

Kraj letos opravuje školská zařízení za více než 336 miliónů korun kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Na středních školách zřizovaných Krajem Vysočina probíhají desítky naplánovaných stavebních akcí. Veškeré letošní novostavby, nezbytné rekonstrukce a opravy vyjdou krajský rozpočet na více než 336 miliónů korun. „V porovnání s loňským rokem máme narozpočtováno o cca 30 miliónů korun více, absolutní počet připravených akcí ale...

KSUSV: Rekonstrukce a opravy mostů na Vysočině jsou v plném proudu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Krajská správa a údržby silnic v roce 2021 zrekonstruuje nebo opraví 16 mostů v celkovém nákladu cca 120 mil. Kč. Významně pomůže i navýšení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o dalších 67 mil. Kč, která je určena právě na opravy a rekonstrukce mostů. Navýšení bylo oficiálně oznámeno až v průběhu měsíce...

KSUSV: Rekonstrukce a opravy mostů na Vysočině jsou v plném proudu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Krajská správa a údržby silnic v roce 2021 zrekonstruuje či celkově opraví 16 mostů v celkovém nákladu cca 120 mil. Kč. Významně pomůže i navýšení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o dalších 67 mil. Kč, která je určena právě na opravy a rekonstrukce mostů. Navýšení bylo oficiálně oznámeno až v průběhu...

Začíná hlasování veřejnosti o Stavbu Vysočiny za rok 2020 kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Od pondělí 26. července startuje hlasování veřejnosti v letošní anketě Stavba roku Kraje Vysočina. O titul usiluje v kraji celkem 18 architektonicky zajímavých objektů, ať už jde o novostavby nebo zdařilé rekonstrukce, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu v roce 2020. Kraj Vysočina jako investor má v anketě hned čtyři...

Hrady a zámky Evropského regionu Dunaj-Vltava čekají na objevení kr-vysocina.cz/vismo5/dokument V úvodu letošní letní turistické sezóny vydal Evropský regionu Dunaj-Vltava nového cestovního průvodce, který představuje 28 vybraných hradů, zámků a zřícenin z jednotlivých regionů. „Partnerské regiony z Bavorska, Rakouska a Česká republiky mají objevitelům památek co nabídnout. Jejich dlouhá společná historie zanechala řadu...

Velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory nabídne příští týden termíny OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Prozatím týden zkušebního režimu očkování bez registrace nově nabídne na Vysočině velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory. „První odpolední termíny mezi 13. a 18. hodinou pro neregistrované klienty budou k dispozici v jihlavském očkovacím centru už v úterý 27. července. Dopoledne mezi...

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí získal mobilní zahrádku díky tvořivosti svých seniorů kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Na jaře roku 2021 se Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí zúčastnil jedné ze soutěží pořádaných sbírkou Ježíškova vnoučata, aby v rámci terapeutických cvičení rozšířil seznam činností, kterými senioři tráví volný čas. Podmínky pro zapojení do soutěže nebyly vůbec složité. Stačilo zaslat báseň složenou...

Blíží se termín prokázání finanční způsobilosti dopravců kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Podnikatelé v silniční dopravě provozující dopravu velkými vozidly (tj. vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) mají povinnost do konce měsíce července na odboru dopravy a silničního...

Bobr evropský se zabydluje na Vysočině. Potvrzuje to i vyšší počet žádostí o náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Chráněný bobr evropský se na Vysočině zabydlel už před několika lety a postupně se šíří na další lokality, kde způsobuje škody hlavně na dřevinách, ale také na polních plodinách a travních porostech. V prvním pololetí letošního roku vyplatil Kraj Vysočina zatím...

Reakce na otevřený dopis adresovaný Kraji Vysočina kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Kraj Vysočina byl spolu s Magistrátem města Jihlavy, Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Jihlavě a Českou inspekcí životního prostředí v Havlíčkově Brodě obeslán otevřeným dopisem sdružení NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ. Problém, který je v dopise popisován se týká provozu společnosti KRONOSPAN CR na území města Jihlavy. Zástupce spolku...

Kraj Vysočina vydává výroční zprávu za rok 2020 kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Kraj Vysočina v těchto dnech na svých webových stránkách zveřejnil Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2020. V osvědčené elektronické podobě a přehledném členění se zájemci dozvědí o činnosti krajské samosprávy i důležitých informacích z chodu krajského úřadu za uplynulý rok. Na téměř 150 stranách je shrnuto vše, čeho kraj dosáhl a kam směřuje.

Kraj připravuje opravu Rajhradské ulice ve Velké Bíteši kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Už letos na podzim by mohla být zahájena oprava téměř půlkilometrového úseku Rajhradské ulice ve Velké Bíteši. Součástí připravených prací je i úprava části Jihlavské ulice, kde bude v úseku několika desítek metrů odstraněna vytlačená vrchní vrstva a nahrazeny krytové vrstvy. Opravám komunikace bude předcházet položení nového...

Rakousko trápí tranzit vytěženého českého dřeva kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek tento týden přijal velvyslankyni Rakouské republiky J.E. Bettinu Kirnbauer.

Pilotní projekt v oblasti vodní nádrže Švihov slavil druhé narozeniny kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Poslední červnový den proběhlo na Krajském úřadu Kraje Vysočina setkání zemědělců se zástupci Kraje Vysočina a Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o. Zemědělci, kteří hospodaří v oblasti vodní nádrže Švihov (včetně území ochranných pásem), se zapojili do pilotního projektu, který na základě dobrovolnosti...

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!