Kraj Vysočina uvolňuje další dva milióny korun na nákup ochranného materiálu pro nemocnice a sociální zařízení kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Vedení Kraje Vysočina dnes schválilo navýšení kapitoly Krizová opatření o další dva milióny korun. Peníze jsou potřeba na okamžitý nákup nedostatkového ochranného materiálu pro krajské nemocnice a sociální zařízení. V současné době je třeba nakoupit různé druhy ochranných plášťů a...

CoVyaIT? Rychlá a jednoduchá online soutěž pro středoškoláky krajských škol kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Milí středoškoláci z Kraje Vysočina, v současné složité době bychom vám chtěli alespoň trochu zatraktivnit distanční výuku a dát šanci těm aktivním z vás, kteří se zajímáte o moderní IT technologie a pracujete doma na svých projektech. Proto přicházíme s konceptem rychlé a jednoduché on-line soutěže o zajímavé ceny,...

Další silniční stavby s podporou z Evropské unie se otevírají řidičům kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Koncem tohoto týdne budou vedle obchvatů Nového Veselí a Velkého Beranova zprůjezdněny další modernizované úseky silniční sítě, na které Kraj Vysočina čerpá prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Jednotlivé termíny zprůjezdnění silnic jsou plánovány od 30. 10. do 1. 11. s ohledem na termíny...

Krajský rozpočet: Loni na podzim o půl miliardy štědřejší výnos sdílených daní kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Loni touto dobou byl rozpočet Kraje Vysočina vyšší o více než 522 miliónů korun generovaných ze sdílených daní, tzn. peněz, které stát podle platné legislativy rozděluje mezi stát, kraje a obce. V tuto chvíli je na krajském účtu celkem 4,1 miliardy korun sdílených daní. „Rozpočet Kraje Vysočina byl na můj návrh už...

Finišují stavební práce na obchvatu Nového Veselí. Poprvé se po něm řidiči projedou 30. října kr-vysocina.cz/vismo5/dokument V těchto dnech zhotovitel dokončuje práce na obchvatu Nového Veselí na silnici II/353 spojující Jihlavu a Žďár nad Sázavou. První řidiči se po něm projedou už v pátek 30. října odpoledne. Nová komunikace, dlouhá 5,1 kilometru, vyrostla východně od městysu Nové Veselí a sousední obce Budeč a vyvede...

Kraj Vysočina podporuje dobrovolnictví kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Zpřísněná hygienická opatření, roušky, online přenos - taková byla letošní konference k tématu dobrovolnictví a nesla název Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině. Konala se v minulém týdnu v improvizovaném studiu v sídle Kraje Vysočina.

Stavební sezona na krajských silnicích se blíží ke konci. Kraj Vysočina i KSUSV dokončí před zimou většinu staveb kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Do konce října budou ukončeny práce na většině krajských silničních staveb. Pro letošní rok připravil Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny k realizaci přibližně 160 stavebních akcí za 1,6 miliardy korun. „Díky vyššímu příspěvku ze SFDI jsme mohli zahájit i...

Nejkrásnější knihy 30. Podzimního knižního veletrhu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Dnes měl v Havlíčkově Brodě začít jubilejní 30. Podzimní knižní veletrh. Z důvodu mimořádných opatření se však nakonec konat nemůže, a proto na sebe vzal alespoň podobu nové knihy. Jmenuje se Země skrytých úsměvů a obsahuje povídky od 33 autorů. Od dnešního dne je k dostání za veletržní cenu v lahůdkách Hejkal v Dolní ulici v Havlíčkově...

Předání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina se zatím odkládá kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace doporučil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek odložit předávání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina. Slavnostní ceremoniál, který byl za dodržení přísných hygienických nařízení plánován na 26. října 2020 byl odvolán, náhradní termín zatím nebyl určen.

Závěrečná konference projektu EDUBIM kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Ve středu 21. 10. 2020 proběhla závěrečná videokonference projektu EDUBIM, na které prezentující představili výsledky procesní analýzy z oblasti výstavby silničních staveb. Výstupy z analýzy pomohou partnerům projektu (Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Dolní Rakousko) v zavedení metody BIM (Building Information Management) do...

Odběrová místa nemocnic Kraje Vysočina reagují na zvýšenou poptávku, postupně se navyšuje jejich další kapacita kr-vysocina.cz/vismo5/dokument

Cenu Patria Nostra 2020 získala v Kraji Vysočina mateřská škola v Sedlejově kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Cenu hejtmana Kraje Vysočina Patria Nostra 2020 obdržela novostavba mateřské školy v Sedlejově. Ta byla dokončena před dvěma lety a nominaci na ocenění si vysloužila zejména díky svému citlivému začlenění do venkovského prostoru i energetické úspornosti a modernímu technickému a technologickému vybavení. Hejtman Jiří...

Výzva praktických lékařů z Vysočiny kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Praktičtí lékaři na Vysočině žádají své pacienty, aby nepodceňovali náhlé změny svého zdraví a věnovali pozornost následujícímu připomenutí pravidel správného chování v době pandemie.

Severozápadní obchvat Velké Bíteše by mohl být hotový na podzim 2022. Kraj hledá dodavatele kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Kraj Vysočina vybírá dodavatele stavebních prací na realizaci severozápadního obchvatu Velké Bíteše na Žďársku. „Cena dvouproudového obousměrného obchvatu v délce 2,1 kilometru je předběžně odhadována na více než 85 miliónů korun, s financováním způsobilých výdajů nám pomůže dotace z Integrovaného...

ISSS vs. aktuální projekty Kraje Vysočina v oblasti informačních technologií kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Rok 2020 z důvodu jarní i podzimní pandemické situace nepřeje konání odborných konferencí, proto také letošní ročník dlouholeté konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se každoročně koná v Hradci Králové a jíž je Kraj Vysočina spolupořadatelem, byl zrušen. Krajský odbor informatiky prostřednictvím...

Termín pro podání projektů do programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika se prodloužil až do 15. ledna 2021 kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Uzávěrka pro podávání projektů v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika byla vzhledem k aktuální situaci posunuta o dva měsíce až na 15. ledna 2021. Realizace projektů musí být následně ukončena do konce roku 2022. Tematicky je možné podpořit projekty...

V dotačním programu Marketing v cestovním ruchu 2020 bylo podpořeno 59 žadatelů. Celých 10 milionů korun je už v tuto chvíli vyčerpáno kr-vysocina.cz/vismo5/dokument V souvislosti s jarními restriktivními opatřeními proti šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadem zejména do sektoru cestovního ruchu přijalo krajské zastupitelstvo v červnu letošního roku několik opatření na podporu regionálního turistického ruchu i...

Kraje nesouhlasí s plánem státu na využití prostředků REACT-EU kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Nesouhlas s rozdělením prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020 (IROP) tak, jak jej schválila vláda, vyjádřili na svém videokonferenčním jednání na začátku týdne hejtmani a další zástupci krajů. Především rozporují určení části financí na „kabiny pro sportovce“, neboť tyto finanční prostředky...

Krajská rada schválila dva milióny korun na další nákup ochranných pomůcek kr-vysocina.cz/vismo5/dokument S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v regionu dnes Rada Kraje Vysočina schválila mimořádné navýšení položky Krizová opatření krajského rozpočtu. Dva milióny korun může krajský úřad použít na nákup ochranných pomůcek a materiálu, půjde důsledně pouze o výdaje spojené s opatřením proti šíření COVID-19. „O...

Dotace v lesním hospodářství a související aktivity v Kraji Vysočina kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství od roku 2019 administruje žádosti o finanční příspěvky podle Zásad Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. První kolo žádostí bylo za období 4....

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!