Veselé Vánoce začaly na kraji kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Tradičně před koncem roku, v době adventní, pořádá Kraj Vysočina ve svém sídle v Jihlavě oblíbenou akci pro veřejnost nazvanou Barevné Vánoce. Ty letošní připadly na čtvrtek 5. prosince. Vánoční zboží, dekorace a dobroty nabízelo během celého dne více než šedesát organizací. „Našimi věrnými hosty jsou domovy pro seniory, dětské domovy, charity, střední školy,...

Přijměte pozvání do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, kde promlouvá výtvarné umění regionálních umělců i osobností nadregionálního významu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je známá jako galerie s rozsáhlým sbírkovým fondem sochařských děl především Jana Štursy a Vincence Makovského, malířských děl krajinářů Vysočiny nebo kolekcí hutního skla z produkce známé škrdlovické...

Kraj Vysočina otevřel Centrum tradiční lidové kultury kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Kraj Vysočina za podpory Interreg V-A Rakousko – Česká republika poslední rok rekonstruoval objekt zemědělské usedlosti na Cyrilometodějské ulici v Třebíči, známé také jako Šmeralův dům. V objektu z roku 1824, který je kulturní památkou, bude nově sídlit Centrum tradiční lidové kultury fungující pod krajským Muzeem Vysočiny Třebíč....

Odborníci z tuzemska i ze zahraničí se podělili o zkušenosti v oblasti paliativní péče kr-vysocina.cz/vismo5/dokument V závěru minulého týdne uspořádal Kraj Vysočina odbornou konferenci k paliativní péči s podtitulem Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás...Na konferenci vystoupili přední čeští odborníci v oblasti paliativní péče, o zkušenostech z dalších evropských států pak mluvili specialisté...

Zemědělci z Vysočiny jeli na zkušenou do Maďarska kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Bezmála desítka odborníků pracujících v oblasti zemědělství na Vysočině byla součástí krajské delegace, která v závěru listopadu navštívila Maďarsko. Cílem třídenní cesty do regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg byla výměna zkušeností v oblasti zemědělství, dotační politiky a nechyběly ani informace o zemědělském školství, šlechtění brambor nebo...

Barevné Vánoce na Vysočině. Přijďte k nám načerpat inspiraci na vánoční svátky kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Už za dva dny, ve čtvrtek 5. prosince, zaplní sídlo Kraje Vysočina v Jihlavě pravá adventní atmosféra. Stejně jako v minulých letech připravuje kraj ve spolupráci se svými domovy pro seniory, ústavy sociální péče, dětskými domovy, školami a dalšími organizacemi oblíbenou adventní akci Barevné Vánoce. Od 9.30 hodin...

Za vánoční atmosférou do Muzea Vysočiny Jihlava kr-vysocina.cz/vismo5/dokument „Muzeum Vysočiny Jihlava je ideálním místem, kde lze načerpat pravou vánoční náladu a užít si jedinečnou atmosféru tohoto období. Malý výstavní sál je vyhrazen jedenácti řemeslně zručným tvůrcům, kteří z přírodních materiálů umí vykouzlit úžasné výrobky vztahující se k době vánoční. A samozřejmě nemohou chybět rozmanité betlémy, které...

Smart Mobilita byla tématem přeshraniční konference kr-vysocina.cz/vismo5/dokument V Kulturním centru v Linci, které patří hornorakouské zemské vládě, se v polovině listopadu konala přeshraniční odborná konference na téma Smart Mobility – budoucnost mobility ve venkovských regionech. Během zajímavého programu byly účastníkům konference představeny ukázky z praxe nejen z příhraničí Rakouska a České republiky.

Nový domov pro seniory v Havlíčkově už má své obyvatele. Nenechali si ujít dnešní slavnostní otevření kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Moderní čtyřpodlažní budovu domova pro seniory, která vyrostla v areálu havlíčkobrodské nemocnice, otevřeli zástupci Kraje Vysočina, města Havlíčkova Brodu i Ministerstva práce a sociálních věcí ČR začátkem tohoto týdne. V krajském domově postupně najde domov 109 klientů. První klienti se už...

Titul Aktivní obec 2019 pro Kraj Vysočina získalo město Ždírec nad Doubravou kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Již třetím rokem se obce v České republice mohly zapojit do soutěže Aktivní obec pořádanou kolektivním systémem ASEKOL. Soutěž je vyhlašována v rámci podpory osvěty a sběru drobného elektra prostřednictvím červených kontejnerů. Odměňovány jsou nejaktivnější obce s největší výtěžností sběru prostřednictvím červených...

Audit systému energetického managementu kraje dle normy ISO 50001 kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Ve dnech 11. až 14. listopadu 2019 provedla akreditovaná certifikační společnost BUREAU VERITAS audit Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií. Auditoři posuzovali nastavení a funkčnost systému managementu a to přímo u Kraje Vysočina, tak i u...

Vánoční výstava v Domově Kamélie Křižanov kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Ještě zítra se můžete vypravit do Domova Kamélie v Křižanově na Vánoční výstavu. Třídenní akce začala ve středu 27. listopadu a je inspirací na nadcházející adventní čas. „Na každého návštěvníka tu dýchne správná předvánoční nálada. Dosavadní hojná účast a pochvalné ohlasy ukázaly, že se tato akce vydařila, a všichni přítomní chválili šikovné ruce...

Software Samospráva Kraje Vysočina je nejlepší elektronickou aplikací letošního roku kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Na začátku týdne se v Obecním domě v Praze udělovaly ceny za nejzajímavější projekty v oblasti elektronizace veřejné správy v Česku pro rok 2019. Kraj Vysočina získal v kategorii krajů první místo za aplikaci Samospráva, z Vysočiny uspěl dále Pelhřimov, který v kategorii měst obsadil druhou příčku za Portál...

Práce na obchvatu Velkého Beranova před zimou finišují kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Dokud to klimatické podmínky dovolí, budou pokračovat stavební práce na výstavbě obchvatu Velkého Beranova a místní části Nové Domky. Zhotovitelé stavby plní harmonogram a s některými stavebními objekty jsou dokonce v mírném časovém předstihu. Ke konci listopadu je zhruba 80 % trasy včetně okružní křižovatky pokryto podkladní asfaltovou...

Kraj finančně podpoří inovativní podnikatelské záměry kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Ve středu 29. 11. 2019 převzala pětice podnikatelů z rukou Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, finanční šek v hodnotě 30 000 Kč na realizaci svého podnikatelského záměru. Stalo se tak v rámci konference Trendy a technologie 2019, kterou uspořádala Vysoká škola polytechnická Jihlava ve...

Podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích se rozběhne každým dnem kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Na přelomu listopadu a prosince letošního roku se rozběhne snad nejvýznamnější dotační program pro vlastníky lesů posledních let. Jsou jimi příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Příjem žádostí o tento příspěvek bude zahájen...

XII. Krajský diabetologický den Kraje Vysočina kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Zdravý Kraj Vysočina u příležitosti Světového dne diabetiků pořádal XII. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina. Akce, které se zúčastnilo více než 80 návštěvníků, proběhla v minulém týdnu a záštitu nad ní převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný,...

Realizátoři ekologické výchovy sdíleli příklady dobré praxe kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Tradiční setkání realizátorů ekologické výchovy v letošním roce hostilo infocentrum Služeb města Jihlavy. Realizátoři z řad neziskových organizací, zřizovaných organizací, veřejné správy i podnikatelské sféry představili dokončené environmentální projekty i návrh aktivit pro následující rok. Například Zoologická zahrada Jihlava nově...

Kraj Vysočina získal ocenění nejlepšího úřadu Na cestě k rovnosti kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Ve 13. ročníku inovované soutěže s novým názvem „Úřad na cestě k rovnosti“ získal Krajský úřad Kraje Vysočina 1. místo mezi kraji. Titul udělovaný Ministerstvem vnitra České republiky, ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha a Úřadem vlády České republiky, obhájila Vysočina již podeváté v řadě. Slavnostní...

V novém jízdním řádu 2020 pojede v Kraji Vysočina více spojů kr-vysocina.cz/vismo5/dokument V neděli 15. prosince 2019 začne platit nový jízdní řád 2020. V regionální vlakové dopravě na Vysočině dojde na některých tratích k poměrně významným změnám v jízdních řádech, které vycházejí z nové smlouvy s Krajem Vysočina. Oproti roku 2019 dojde k navýšení rozsahu objednávané regionální dopravy o 8,8 %, a to na celkových více...

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!