Ve Stříteži mají opravenou silnici a nový propustek kr-zlinsky.cz/ve-stritezi-maji ZLÍNSKÝ KRAJ – Nově zrekonstruovaným úsekem silnice v délce téměř 400 metrů se mohou pochlubit obyvatelé Stříteže nad Bečvou. Zlínský kraj zde do zlepšení dopravní infrastruktury v obci investoval téměř 6 milionů korun.

Kvalitní silniční průtah získali v Ludslavicích kr-zlinsky.cz/kvalitni-silnicn ZLÍNSKÝ KRAJ – Půl kilometru dlouhý průtah obcí Ludslavice má od konce letošního listopadu všechny technické parametry kvalitní krajské silnice III. třídy. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) zde dokončilo rekonstrukci průjezdního úseku silnice za více než 11 milionů korun. Investorem byl Zlínský kraj.

Inspirativní proměny veřejných budov jsou k vidění na výstavě ve Zlíně kr-zlinsky.cz/inspirativni-pro ZLÍN - Jak šikovně lze opravit staré, chátrající nebo málo využívané objekty, případně zanedbaná veřejná prostranství, a dát jim šanci, aby znovu sloužily veřejnosti, ukazuje výstava Má vlast cestami proměn, která je do konce letošního roku instalována u 14I15 BAŤOVA INSTITUTU, před vstupem do Muzea jihovýchodní...

Radní Michaela Blahová jednala se zástupci akreditovaných dobrovolníků kr-zlinsky.cz/radni-michaela-b ZLÍN – Setkání zástupců organizací, které na území regionu zajišťují různé formy akreditovaného dobrovolnictví, se uskutečnilo v sídle Zlínského kraje na pozvání krajské radní Michaely Blahové zodpovědné za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

NADĚJE Zlín slavnostně otevřela druhý denní stacionář kr-zlinsky.cz/nadeje-zlin-slav ZLÍN - Nezisková organizace NADĚJE Zlín zprovoznila druhý denní stacionář pro lidi s demencí. Pozvaní hosté si mohli v průběhu slavnostního otevření, které se uskutečnilo 4. prosince, prohlédnou nové prostory i fotografie z rekonstrukce.

Ze Šaštína na Velehrad: adventní putování prověří další značenou česko-slovenskou trasu kr-zlinsky.cz/ze-sastina-na-ve ŠAŠTÍN-STRÁŽE, VELEHRAD – Šaštínská bazilika Panny Marie Sedmibolestné je slovenskou národní svatyní. Velehrad ve Zlínském kraji zase patří k nejvýznamnějším poutním místům v České republice. Obě místa spojuje nově vyznačená mezinárodní trasa Cyrilometodějské stezky a právě na ni se vydají poutníci.

Většina lidí bude od 15. prosince veřejnou dopravou cestovat levněji kr-zlinsky.cz/vetsina-lidi-bud Od 15. prosince letošního roku začne ve Zlínském kraji pro cestování veřejnou dopravou platit nový tarif Zlínského kraje. Výši jízdného již nebudou určovat dopravci, ale nově kraj. Od stejného data navíc ke stávajícím dopravcům přibude také společnost Arriva, která bude zajišťovat část vlakových i autobusových spojů...

Jiří Čunek jednal na Velehradě s dalšími třemi hejtmany o budoucí spolupráci kr-zlinsky.cz/jiri-cunek-jedna ZLÍNSKÝ KRAJ – Hejtmani Zlínského a Jihomoravského kraje Jiří Čunek a Bohumil Šimek se ve čtvrtek 28. listopadu na Velehradě setkali se svými slovenskými protějšky z Trenčínského a Trnavského kraje Jaroslavem Baškou a Jozefem Viskupičem.

Dětské centrum Zlín zprovoznilo nová krizová lůžka kr-zlinsky.cz/detske-centrum-z ZLÍN - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Zlín má nově k dispozici byt se třemi krizovými lůžky, která jsou připravena pro děti, o něž se z různých důvodů nemohou postarat jejich nejbližší.

Kraj bude v Morkovicích zajišťovat chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením kr-zlinsky.cz/kraj-bude-v-mork ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajská rada schválila zřízení pobytové sociální služby chráněné bydlení v Morkovicích s kapacitou 7 lůžek, začleněné do Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, který je součástí krajské příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště.

Cenu PRO AMICIS MUSAE udělil Zlínský kraj Boleslavu Polívkovi kr-zlinsky.cz/cenu-pro-amicis- VIZOVICE – Cenu PRO AMICIS MUSAE (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu životu regionu udělil hejtman Jiří Čunek vizovickému rodákovi herci Boleslavu Polívkovi. Cenu spojenou s finančním darem 50 tisíc korun si Boleslav Polívka převzal v Jelínkově koštovně ve Vizovicích.

Rada schválila zahájení zakázky na zpracování studie na modernizaci a dostavbu KNTB kr-zlinsky.cz/rada-schvalila-z ZLÍNSKÝ KRAJ – Zahájení veřejné zakázky na komplexní zpracování studie na modernizaci a dostavbu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně schválili krajští radní. Zakázka bude realizována formou otevřeného nadlimitního řízení včetně zadávací dokumentace. Její předpokládaná hodnota činí 7 milionů korun...

Kraj pomůže sociálním službám s přechodem na DVB-T2 kr-zlinsky.cz/kraj-pomuze-soci ZLÍNSKÝ KRAJ - V průběhu příštího roku se změní televizní vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. K přechodu na nový vysílací standard je potřeba pořízení set top boxů, nebo nových televizních přijímačů, v některých případech je nutná úprava anténního systému. Vybraným zařízením sociálních služeb poskytne Zlínský kraj na...

Radní schválili silniční stavby za více než 100 milionů korun kr-zlinsky.cz/radni-schvalili- ZLÍNSKÝ KRAJ – Pět nových investičních záměrů v oblasti dopravy schválila na svém pondělním jednání Rada Zlínského kraje. Jde o akce za více než 100 milionů korun na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.

Rada schválila investiční akce ve dvou školách na Kroměřížsku kr-zlinsky.cz/rada-schvalila-i ZLÍNSKÝ KRAJ – Dva nové investiční záměry na školách zřizovaných krajem schválili krajští radní. Jde o rekonstrukci šaten žáků na Střední škole – Centru odborné přípravy technické Kroměříž a výměnu kotlů na Základní umělecké škole F. X. Richtera Holešov.

Kraj se chystá finančně podpořit rekonstrukci budovy na dopravním hřišti v Kroměříži kr-zlinsky.cz/kraj-se-chysta-f ZLÍNSKÝ KRAJ – Dotaci ve výši 3,870 milionu korun na rekonstrukci zázemí dětského dopravního hřiště v Kroměříži projednala Rada Zlínského kraje a doporučila krajským zastupitelům její přidělení. O dotaci zažádalo Centrum služeb pro silniční dopravu, které kroměřížské hřiště vlastní. Pokrýt by měla...

Kraj se chce připojit k memorandu o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje kr-zlinsky.cz/kraj-se-chce-pri ZLÍNSKÝ KRAJ – Uzavření memoranda o prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže a následně i do Olomouckého kraje doporučili krajskému zastupitelstvu radní Zlínského kraje. Memorandum má být uzavřeno mezi Zlínským a Olomouckým krajem, městem Kroměříž, několika městy a obcemi z Olomouckého kraje a dalšími...

Kraj podpoří vsetínský spolek LÍSKA půlmilionovou dotací kr-zlinsky.cz/kraj-podpori-vse ZLÍN - Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční účelové dotace neziskové organizaci LÍSKA, z.s., která zajišťuje celokrajskou působnost v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a sdružuje i další neziskové subjekty zabývající se touto problematikou.

Kraj opět stipendijním programem podpoří zdravotníky kr-zlinsky.cz/kraj-opet-stipen ZLÍN – Krajská rada doporučuje Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace na stipendijní program jako motivaci pro mladé zdravotníky a lékaře pro rok 2019, a to v celkové výši 175 tisíc korun.

Hejtmanství hodlá přidělit 8,685 milionu korun obcím pro jejich dobrovolné hasiče kr-zlinsky.cz/hejtmanstvi-hodl ZLÍNSKÝ KRAJ – Přidělení dotací obcím pro jejich jednotky sborů dobrovolných hasičů projednala Rada Zlínského kraje a doporučila zastupitelům jejich schválení. Jde o celkovou částku 8,685 milionu korun, která má být rozdělena mezi celkem 80 jednotek ze 78 obcí.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!