Soutěž Zelená škola zná vítěze. Čeká na ně finanční bonus olkraj.cz/soutez-zelena-skola- Celkem šestnáct škol se přihlásilo do krajské soutěže Zelená škola. Ta hodnotí ekologické aktivity vzdělávacích institucí a jejich projekty na ochranu přírody.

Památky pomohou památkám. Prostřednictvím Olomouckého kraje olkraj.cz/pamatky-pomohou-pama Charitativní akci, jejímž cílem je přispět na obnovu tornádem poničené galerie v Hodoníně, spustí už brzy Olomoucký kraj.

Olomoucký kraj připravuje další kotlíkové dotace olkraj.cz/olomoucky-kraj-pripr Žádost budou moci podat lidé, kteří zrealizují výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění nejpozději ke dni elektronického zaevidování žádosti.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!