Město Jaroměř vyhlašuje opakované VŘ č. 41/2021 na pozici: investiční referent/ka kr-kralovehradecky.cz/cz/krajs mesto-jaromer-vyhlasuje-vr-c--41-2021-na-pozici:-investicni-referent-ka-332673/

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 ve Žďáře nad Sázavou, ul. Brněnská z důvodu výměny vedení

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v obci Rančířov z důvodu opravy mostu

Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení kr-vysocina.cz/vismo5/dokument 9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Chov prasat – středisko Vladislav společnosti PROVEM a.s., Havlíčkův Brod

Vyjádření Cenia k žádosti o podstatnou změnu integrovaného povolení kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Vyjádření k žádosti o 8. změnu integrovaného povolení společnosti Kostelecké uzeniny a.s., pro zařízení „Nová masná výroba“

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2021, částka 17 kr-jihomoravsky.cz//Default.as Veřejnoprávní smlouvy 30/VS/2021 - 32/VS/2021 (pdf, 2296 kB)

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!