Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo uklízeče-zahradníka v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na stálou misi v Ženevě mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/z Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení místa uklízeče-zahradníka v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na stálou misi v Ženevě v...

MZV si připomíná Den lidských práv mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media Den lidských práv, který si svět každoročně připomíná 10. prosince v upomínku přijetí Všeobecné deklarace lidských práv (1948), je pro Českou republiku příležitostí k ohlédnutí se za třiceti lety znovunabyté svobody. Budování demokratické společnosti založené na respektu k lidským právům v České republice po roce 1989 šlo ruku v ruce s aktivitami české diplomacie...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního diplomata v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Akkře mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/z Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,...

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!