Důrazně se nedoporučuje cestovat do zemí: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Tanzanie,... mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktual Důrazným nedoporučením cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 reaguje Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví na hrozbu zavlečení nových a agresivnějších mutací...

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skol Dopručení je určeno pro školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro...

Přehledně k cestování: Do Británie mohou očkovaní Češi bez karantény. Děti do 12 let nemusí před návratem na test mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media Od pondělí 2. srpna se mění zařazení zemí v cestovatelském semaforu, který pravidelně každý týden aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví na základě dat ECDC. Největší změna se týká červených zemí, jejichž seznam se rozšíří o Dánsko a Francii. V pondělí zároveň pro očkované české občany...

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2021 1.část eagri.cz/public/web/ukzuz/port 1. část (obilniny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, jiné krmné plodiny a brambory).

Finanční metodik/metodička v oddělení metodiky a budoucího programového období v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (zástup za RD) OP VVV msmt.cz/ministerstvo/financni- Č. j.: MSMT-VYB-135/2021-1

Finanční a ekonomické informace 7/2021 mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluz Červencové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Zpravodaj MF - 7/2021 mfcr.cz/cs/aktualne/zpravodaj- Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2021. Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Zpráva o řízení státního dluhu České republiky za první pololetí roku 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo účetní/ho v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ v Dillí mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/z Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení místa...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo hospodáře - konzulárního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Dakaru mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/z Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném...

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!