Výlovy a hony po přijetí krizového opatření eagri.cz/public/web/mze/tiskov Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti

České veřejné finance zůstávají mezi nejzdravějšími v EU mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zp Aktuální srovnání provedené Statistickým úřadem EU (EUROSTAT) potvrdilo, že veřejné finance České republiky navzdory otřesům způsobených pandemií, patří svou kondicí mezi nejlepší v EU.

Letošní oslavy Dne české státnosti mezi krajany ve světě mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztah Čeští krajané ve světě se v podzimním období roku 2020, i přes přetrvávající obtížnou situaci spojenou s pandemií koronaviru, připravují na aspoň symbolické připomenutí vzniku samostatné české státnosti.

Nabídka majetku organizačním složkám státu – výpočetní technika mvcr.cz/clanek/nabidka-majetku Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Nabídka majetku organizačním složkám státu – vozidlo speciální – nosič kontejnerů, kontejner valníkový, radiostanice mvcr.cz/clanek/nabidka-majetku Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Zrušení superhrubé mzdy přinese daňovou úsporu všem zaměstnancům mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zp K daňového balíčku na rok 2021 byl připojen návrh, kterým se ruší tzv. superhrubá mzda a provádí změnu výpočtu daně z příjmů.

Prostějov je nejpřívětivějším úřadem roku, v soutěži takto uspěl poprvé mvcr.cz/clanek/prostejov-je-ne Otevřeno každý pracovní den, možnost online objednání, důraz na transparentnost nebo na společenskou odpovědnost. Takové služby nabízí Magistrát města Prostějova, který byl letos Ministerstvem vnitra vyhodnocen jako nejlepší městský úřad Česka v soutěži Přívětivý úřad.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na Generální konzulát v Istanbulu mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/z Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – administrátor dotací v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství eagri.cz/public/web/mze/minist

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 26.10.2020 mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/haz Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 26.10.2020 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 36380 kusů.

Nakupujme odpovědně, snižujme svou spotřebu - vyzývá nové číslo Zpravodaje MŽP mzp.cz/cz/news_20201027_Nove_c Dočtete se v něm mimo jiné o odpovědnému nakupování, ekologicky šetrných výrobcích a službách, snižování množství jednorázových plastů, čisté mobilitě a udržitelném rozvoji.

Vietnam: Tajfun Molave mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktual Podle informací Národního hydrometeorologického centra Vietnamu zasáhne dnes v noci (27. října 2020) tajfun Molave střední část Vietnamu.

MZV láká talentované Čechy do služeb unijních institucí mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media Česká republika má v současnosti v institucích EU méně pracovníků, než by podle počtu obyvatel mít měla. Ministerstvo zahraničních věcí se proto rozhodlo rozšiřovat povědomí o pracovních příležitostech v institucích Evropské unie. Ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády startuje kampaň, jejímž cílem je zatraktivnit...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství eagri.cz/public/web/mze/minist

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v Oddělení koncepcí lesního hospodářství v Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství v Ministerstvu zemědělství eagri.cz/public/web/mze/minist

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!